Markbyte i Gräfsnäs

Markbyte i Gräfsnäs

Föreningen har genomfört ett markbyte i Gräfsnäs. Anledningen till detta är att befästa våra gränser i Gräfsnäs och även möjliggöra en framtida utbyggnad av spårområdet och kanske även på sikt möjliggöra tankarna på ytterligare byggnader på platsen t ex i form av ett mindre godsmagasin.

Markbytet ger även en möjlighet att göra en ny bättre anpassad spårinfart till vändskivan samtidigt som möjligheten ges att anlägga en gångväg från Antenvägen längs den tänkta markgränsen och ansluta till befintliga gångvägar nedanför stationshuset i Gräfsnäs.

Efter ett drygt halvårs förhandlingar har vi nu kommit fram till en uppgörelse som innebär byte yta mot yta. Avtalet är nu undertecknat och nu skall en Lantmäteriförrättning till. När vi kan börja ombyggnationen på platsen återstår dock att se.

Mer information kommer i vår tidning Jernvägsnytt – nummer 2/2017

In- och utfartssignalerna i Anten

In- och utfartssignal i Anten. Foto: Christian Merking
In- och utfartssignal i Anten. Foto: Christian Merking

In- och utfartssignalerna i Anten

In- och utfartssignalerna i Anten är åter i Anten igen efter ha varit i Trollhättan på Tre Ess för blästring och målning.

Växelrenovering i Anten

Växel två i Anten
Växel två i Anten

Växelrenovering i Anten

Efter trafiksäsongen har vi påbörjat växelrenovering i södra delen av Antens station. Det är växel 2 som nu skall gås igenom.

Hinderpålar uppsatta

Mats Andersson slår ner fästet för hinderpålarna. Foto: Magnus Liberger
Mats Andersson slår ner fästet för hinderpålarna.

 

Hinderpålar uppsatta

Arbetet med nya hinderpålar på bangården i Anten är i det närmaste slutfört. Mats Andersson har nu satt upp dom nya hinderpålarna på bangården. De så kallade hinderpålarna markerar var det är hinderfritt på spåret bredvid. Det vill säga var man som längst kan ställa lok eller vagnar utan att dom tar i passerande fordon på spåret bredvid.

Efter detta har även stationerna i Kvarnabo och Gräfsnäs försetts med nya hinderpålar.

Foto: Magnus Liberger och Patrik Engberg

Hinderpålar på plats mellan spår 1 och 2. Foto: Patrik Engberg
Hinderpålar på plats mellan spår 1 och 2.

Skarvrevision på banan

Skarvrevision på banan. Foto: Niklas Jörby
Skarvrevision på banan.

Skarvrevision på banan

Under en hektisk vecka utförde vi skarvrevision på banan. En hel 20-meters räl byttes vid norra infarten till Anten.

Sönderrostade rälsändar byttes på åtta ställen. Här svetsade vi in tre stycken meterlånga nya bitar. I fem skarvar påläggsvetsades rälsändarna för att förhindra slag. Sedan monterades reviderade skarvjärn och det hela skruvades ihop igen samt spikades.

Slutligen fick Signalsektionen återställa alla rälsförbindningar och koppla in spårledningarna igen.

Niklas Jörby

CBa

Banarbetsveckan genomförd

Banarbetsveckan genomförd

I ett litet grått Valborgsväder startade banarbetsveckan. Dock blev det mycket bättre väder resten av dagarna, ja rent ut sagt så var det strålande väder alla dagar. Vi delade upp oss i två gäng, ett som ägnade sig åt spår 3 i Anten och ett som åkte ut på banan.

Under denna vecka hann vi med att byta ca 800 slipers mellan ”vita bron (norr km 54) och ned till Anten. Samtidigt byttes alla slipers i spår 3 i Anten.

Samtliga foton: Alexander Lagerberg

Renovering av semafor

Renovering av semafor

Arbetet med att renovera nästa semafor fortsätter. För någon vecka sedan kom den tillbaka efter blästring mm och återstående målning har nu påbörjats. 

Vidare har ett nytt fundament gjutits och kommer inom kort att placeras ut.

Spårarbete i Anten

Spårarbete i Anten

I vårsolen arbetas det även med spår 3 i Anten där nu rälen börjar komma på plats. Samtidigt pågår vårstädningen i form av alla höstlöv städas bort från sina gömmor vid växlarna.

 

Nya hinderpålar tillverkas

Nya hinderpålar under målning i verkstaden. Foto: Patrik Engberg
Nya hinderpålar under målning i verkstaden

Nya hinderpålar tillverkas

Vi håller på att ersätta och komplettera bangården med nya hinderpålar som nu har tillverkats. Dessa är nu under målning och skall sedan sättas upp på bangården.

Fortsatta spårarbeten i Anten

Spår 3 är urgrävt och nya slipers är utlagda. Foto: Patrik Engberg
Spår 3 är urgrävt och nya slipers är utlagda.

Fortsatta spårarbeten i Anten

Nu har tjälen gått ur backen och vi har nu kunnat schakta ur för att lägga ut de nya sliprarna i spår 3 i Anten. Vi kommer fortsätta under våren och under banarbetsveckan 30 april – 8 maj.

Spårarbete i Anten

Spårarbete i Anten

Under helgen som gick påbörjade vi ett spårarbete i Anten. Det är spår 3 som vi skall renovera. Under lördagen lossade vi rälen från alla slipers och vi samlade även in den gamla rälen.
Vi skall även ta bort och byta ut gammal sliper mot ny där det så behövs, vi måste dock låta tjälen gå ur marken först.
Vi planerar att spåret skall vara klart innan sommarens trafik startar igen.

Samtliga foton: Yngve CG

Banarbetsvecka 2016

Banarbete på AGJ. Foto: Mats Andersson
Banarbete på AGJ. Foto: Mats Andersson

Årets banarbetsvecka 30 april – 8 maj

2016-års banarbetsvecka är under vecka 18 med början på lördagen den 30 april och håller på till söndagen 8 maj. Vi skall i huvudsak byta 900 slipers i de så kallade Snasenkurvorna

Som vanligt är allt förberett, maskinerna servade, slipers väntar på oss, mat och husrum finns. Vi får hoppas på gott väder men det brukar vi ju ha.

Har ni möjlighet att delta en eller flera dagar så var vänlig och hör av er till mig.

Välkomna

Niklas Jörby
banchefen@agj.net
0706-86 42 48

Ställverksarbeten i Anten

In- och utfartstågvägar i norra delen av Antens bangård. De kryptiska formuleringarna anger vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att grön körsignal skall kunna visas till det spår som önskas av tågklareraren. Foto: Marcus Jacobson
Ställverket i Anten

Ställverksarbeten i Anten

Vid AGJ har vi en signalavdelning som oftast verkar lite i det tysta. För lite drygt tjugo år sedan påbörjades ett arbete med att installera ett gammaldags elektromekaniskt ställverk för styrning och kontroll av växlar och signaler i Anten. Hösten 2004 hade projektet kommit så långt att en första etapp av ställverket kunde kopplas in, och därefter har ytterligare funktioner kopplats in allteftersom. För en tid sedan uppnåddes ytterligare ett delmål, då spår 3 kunde tas i bruk som tågspår. Det är nu möjligt att ställa in- och utfartstågväg till och från spår 3 norrifrån, samtidigt som de sista spårledningarna inne på Antens station har kopplats in (i södra änden av bangården).

Övre bilden: In- och utfartstågvägar i norra delen av Antens bangård. De kryptiska formuleringarna anger vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att grön körsignal skall kunna visas till det spår som önskas av tågklareraren.

Undre bilden till vänster: Antens ställverk, av typen elektrisk förregling med mekaniskt register, eller el-med-mek i dagligt tal. Ställverksapparaten kommer ursprungligen från Teckomatorp i Skåne, där den togs ur bruk 1993. I Anten har den byggts om och anpassats efter våra behov. Spårplanen är byggd av föreningsmedlemmar efter gammal förebild.

Undre, mellersta bilden: Det välmatade reläskåpet. Endast en liten del av alla komponenter ryms här; mycket annat ryms i gröna träskåp placerade här och där ute på bangården.

Undre bilden till höger: Signalrelä av 1920-talsmodell, tillverkat av LM Ericsson/Signalbolaget. I stort sett hela ställverket är byggt av begagnad och sedan länge utrangerad utrustning.

Samtliga foton: Marcus Jacobson

Slyröjning längs banan

Slyröjningståget i Anten. Foto: Yngve CG
Slyröjningståget i Anten

 

Slyröjning längs banan

Banan har i veckan slyröjts i tre dagar under vecka 45. Tyvärr gick aggregatet sönder i fredags eftermiddag under dag 3, varför aggregatet nu står kvar i Anten för att lagas. Detta sker troligen på fredag då vi även förhoppningsvis kan köra färdigt resterande del.