Markbyte i Gräfsnäs

Markbyte i Gräfsnäs

Föreningen har genomfört ett markbyte i Gräfsnäs. Anledningen till detta är att befästa våra gränser i Gräfsnäs och även möjliggöra en framtida utbyggnad av spårområdet och kanske även på sikt möjliggöra tankarna på ytterligare byggnader på platsen t ex i form av ett mindre godsmagasin.

Markbytet ger även en möjlighet att göra en ny bättre anpassad spårinfart till vändskivan samtidigt som möjligheten ges att anlägga en gångväg från Antenvägen längs den tänkta markgränsen och ansluta till befintliga gångvägar nedanför stationshuset i Gräfsnäs.

Efter ett drygt halvårs förhandlingar har vi nu kommit fram till en uppgörelse som innebär byte yta mot yta. Avtalet är nu undertecknat och nu skall en Lantmäteriförrättning till. När vi kan börja ombyggnationen på platsen återstår dock att se.

Mer information kommer i vår tidning Jernvägsnytt – nummer 2/2017

Nymöblerat i Gräfsnäs

Vardagsrummet i Gräfsnäs station. Foto: Patrik Engberg
Vardagsrummet i Gräfsnäs station. Foto: Patrik Engberg

 

Nymöblerat i Gräfsnäs

I samband med att vi har arbetat med värmesystemet i Gräfsnäs station så har vi även passat på och möblerat om inne i stationen med ”nya” möbler.

Även i Kvarnabo har vi gjort i ordning lite, under vintern har vi gjort i ordning alla golven och oljat in dessa.

Välkommen att besöka oss i sommar!

Arbetsdag under helger

Pannan till VGJ 24 på plats. Foto: Robin Stenbäck

Att hjälpa till vid AGJ såväl i verkstad, fastigheter, bana, administration och annat kräver inga förkunskaper. Det är bara att ta kontakt med oss eller dyka upp i Anten någon arbetsdag. Du är hjärtligt välkommen att delta om Du vill, det finns alltid en uppgift för var och en efter möjlighet och förmåga.

Vi samlas för att äta frukost vid cirka 07:30-08:00 i föreningslokalen ”Paradiset”. Det finns till dig med. Normalt har vi arbetsdagar under alla helger under höst och vinter.

Dressinboden i Kvarnabo har målats.

Kvarnabo dressinbod
Kvarnabo dressinbod

Uthusen i Kvarnabo har målats.

Under sommaren har uthusen i Kvarnabo fått lite kärlek och översyn genom föreningens mångårige medlem Sven-Erik Björklund. På bilden syns dressinboden som har målats.

Arbeten i stationsträdgården

Arbeten i stationsträdgården

Inför trafiksäsongen så putsar vi och ställer i ordning. Bland annat ställs stationsträdgården i ordning och ogräs rensas så att det blir fint och i ordning. Allt för att visa hur det kunde se ut på en liten station för 50 år sedan.

 

Häcken vid ”Paradiset”

Häcken vid "Paradiset". Foto: Lars Johansson
Häcken vid ”Paradiset”. Foto: Lars Johansson

Häcken vid ”Paradiset”

Arbetet pågår med att återskapa den häck som finns mellan föreningslokalen ”Paradiset” och den gamla landsvägen. Så här ser resultatet ut efter en dags rensande.Vi hoppas nu att häcken tar sig då all gräs rensats bort runt buskarna.

Föreningsmöte 15/11

 FÖRENINGSMÖTE

Lördagen den 15 november klockan 14.00 i Anten.

Ett trivselmöte kommer att hållas lördagen den 15 november och på programmet står lite information om 2014 års trafik och så blickar vi lite framåt åt 2015. Vi skall sedan titta på en lite bildrappsodi kring de 50 åren som föreningen verkat.

Rast i Kvarnabo. Foto: Alexander Lagerberg
Rast i Kvarnabo. Foto: Alexander Lagerberg

Kvarnabo station

Kvarnabo station. Foto: Lars Johansson
Kvarnabo station. Foto: Lars Johansson

Kvarnabo station

Arbetet med taket och skorstenen på stationshuset är nu klart då skorstensbeslaget nu är på plats. Tack för det Erik S!

Det finns dock en del kvarstående arbeten både utomhus (målning), samt inomhus där golven i två rum skall lackas.

Städning i verkstaden.

Städning i verkstaden. Foto: Lars Johansson
Städning i den gamla delen av verkstaden. Foto: Lars Johansson

Städning i verkstaden

Städningen i vår verkstad börjar nu ge resultat. Närmast står nu att försöka göra något åt det flaggstångsämnet som ligger längs med vagnen så att vi kan få bort den innan den blivande flaggstången skadas.

Städning i musehallen genomförd

Städning i museihallen är klar. Foto: Sandra Merking
Städning i museihallen är klar. Foto: Sandra Merking

Städning i musehallen genomförd

Under helgen den 11-12 oktober har det städats i den nyuppförda delen av museihallen inför kommande spårbygge. Så här fint blev det när det var klart.

Städning i museihallen

Museihallen invändigt efter bygget. Foto: Lars Johansson
Museihallen invändigt efter bygget. Foto: Lars Johansson

Städning i museihallen

Vi måste nu röja inne i den nya delen av museihallen och bära ut de gamla portarna, nedtagna balkar samt allt spill- och rivningsvirke för att kunna gräva ut och spårlägga.

Ju fortare vi kan få undan detta, ju fortare kan vi gräva ur och spårlägga. Vi måste snarast få vår kvarvarande trafikmaterial under tak innan vädret blir annu sämre och blötare.

När röjningen är klar kommer Arne och gräver ur för spårläggning. Därefter kommer spårläggningen påbörjas så fort vi har fraktat dit räls från vårt lager.

Museihallen utvändigt efter bygget. Foto: Lars Johansson
Museihallen utvändigt efter bygget. Foto: Lars Johansson

Museihallsutbyggnaden går vidare

Museihallen 2014-09-12. Foto: Bernt Lindsjö
Museihallen 2014-09-12. Foto: Bernt Lindsjö

Arbetet på museihallen går vidare

Museihallsbygget skjuter fart. Det går fort när man har med yrkesmän att göra. Så här ser det ut den 16 september. Foto: Bernt Lindsjö

Museihallen 2014-09-16. Foto: Bernt Lindsjö
Museihallen 2014-09-16. Foto: Bernt Lindsjö

Museihallens utbyggnad har startat

Museihallens utbyggnad har startat, stomresningen har startat. Foto: Lars Johansson
Museihallens utbyggnad har startat, stomresningen har startat. Foto: Lars Johansson

Museihallens utbyggnad har startat

Museihallsutbyggnaden har nu kommit igång. Bilder från torsdagen den
21 augusti när stomresningen just påbörjats.

Museihallens utbyggnad har startat, stomresningen har startat. Foto: Lars Johansson
Museihallens utbyggnad har startat, stomresningen har startat. Foto: Lars Johansson