Säkerhetsbälten på våra rälsbussar

Rälsbusståget ankommer till Anten. Foto: Patrik Engberg

Säkerhetsbälten på våra rälsbussar

Säkerhetsbälten på rälsbussen i sommar
Nya EU-regler (EU 1/04/2018) som träder i kraft idag innebär att de regler, som tidigare har gällt landsvägsbussar, även skall gälla rälsbussar och att våra rälsbussar likställs med landsvägsbuss klass II. Detta innebär att våra rälsbussar kommer att utrustas med bälten.

Gullhönan undantas dock, eftersom denna är klassad som motorvagn

Vagn 15 lämnar verkstaden

Vagn 15 lämnar verkstaden. Foto: Christian Merking
Vagn 15 lämnar verkstaden. Foto: Christian Merking

Vagn 15 lämnar verkstaden

Idag, lördagen den 11 mars, så har vagn 15 flyttats ifrån verkstaden till museihallen efter att arbetet med den i verkstaden är klart.

Slipning av tuber till VGJ 24

Slipning av tuber. Foto: Yngve Emanuelsson
Slipning av tuber. Foto: Yngve Emanuelsson

Slipning av tuber till VGJ 24

Det blev gjort en hel del i verkstaden under lördagen den 4 mars. Magnus,Sophia,Kent och Henrik slipade ändarna på tuberna till VGJ 24 och dessa är nu färdiga. Alexander slutförde slipningen inne i fyrboxen på VGJ 24, vi är nu nära tubmontering på VGJ 24.

Foton: Yngve Emanuelsson

Vagn 15 är klar

Vagn 15 är klar

Idag har plattformsändarna på vagn 15 äntligen blivit klara. Det som nu återstår är att putsa fönstren och städa ur vagnen inför säsongen.

Den vänstra bilden ovan visar den ena nylagda plattformen medan den högra visar visar den andra då betsning av plankorna skett.

Vagnen har varit inne i verkstaden under några månader och har bl.a. oljats, fått taket översett samt ett krokigt koppel riktat och glappen i spännkopplen åtgärdade. Dessutom har plattformsändarna målats och nytt plattformsvirke har lagts.

Boggiramarna till vagn 28 tillbaka

Boggiramar till vagn 28 är tillbaka i Anten. Foto: Christian Merking
Boggiramar till vagn 28 är tillbaka i Anten. Foto: Christian Merking

 

Boggiramar till vagn 28 tillbaka

Vagn 28 boggiramar är tillbaka i Anten efter har varit på blästring och målning. Detta har utförts utav Fyra Ess i Trollhättan. Nu återstår att få tillbaka dom 4 hjulaxlarna ifrån slipning och sprickkontroll innan arbetet med att sätta ihop allt kan börja.

Fortsatta arbeten i verkstaden

Fortsatta arbeten i verkstaden

Under de senaste helgerna har det varit full aktivitet i verkstaden.

VGJ 31 har det arbetats med att montera fjädrar och bromsdetaljer, på Z4p 409 har det slipats, målats invändigt i hytten och arbetats med dörrarna. Loket är nu klart för grundmålning.

På vagn CFp 15 har behandlingen av panelen och fönstren påbörjats. När det gäller hjulaxlarna till vagn Co 28 så uppfyller 3 av dessa godkända mått medan den fjärde axeln inte gör det. Vi kommer därför med största säkerhet att byta ut alla fyra axlarna mot andra som vi har i förråd. Detta innebär dock att samtliga hjullager får gjutas om och skavas in.

lok 24 har nu samtliga tuber tagits ut ur pannan. Vid den efterföljande invända besiktningen konstaterades vissa punktfrätor i botten mellan främre tubplåt och främre renslucka varför Inspecta ville att hela den invändiga botten av pannan skulle blästras. Detta skedde förra veckan. Nu skall botten besiktigas igen och bestämmas vad som skall göras åt punktfrätorna. Troligen kan dessa mindre frätor åtgärdas med hjälp svetsning. Övriga delar av pannan var helt ok.

Samtliga foton: Yngve CG

Tubbyte på VGJ 24

Fortsatta arbeten på VGJ 24

Arbetet med att demontera tuberna på VGJ 24 är nu klara. Vi har nu övergått till att ta loss tubändarna i såväl eldstads- som sotskåpsände.  Inspecta (vårt besiktningsorgan) har varit och gjort en första besiktning av pannan invändigt och i stort sett gick detta bra. Stagbultar och nitar är i bra skick. Enda smolken var att några punktfrätor upptäcktes i bottenplåten mellan främre tubplåten och främre rensluckan. För att kunna bedöma omfattningen av frätorna kommer vi att blästra ren botten på pannan invändigt, tjockleksmäta och sedan åtgärda punktfrätorna genom svetsning.  

Boggierna till vagn 28

Arbete på boggin till vagn 28. Foto: Christian Merking
Arbete på boggin till vagn 28

Arbete på boggierna till vagn 28

Boggierna till vagn 28 är nu isärplockade, tvättade och de delar från boggierna som skall skickas iväg är lagt på pall inför transporten till blästringsfirman. Smådelar, som går in i vårt blästerskåp kommer vi att blästra och måla själva. De rensade boggierna, utan axlar, står nu på en tralla utanför verkstaden i avvaktan på transport till Tre Ess för blästring och målning. Tillsammans med boggien skickas även in- och utfartssignalmasterna från Anten, även dessa för blästring och målning.

Kontroll av axlarna pågår. 

Foto:  Christian Merking

Arbete på boggin till vagn 28. Foto: Christian Merking
Arbete på boggin till vagn 28

Vagn 28 lyft i verkstaden

 

Vagn 28 lyft i verkstaden

Under lördagen så lyftes vagn 28. Boggierna som ska gås igenom kunde tas ut, och vagnen ställdes på verkstadsboggier.

Därefter skall boggierna till vagnen renoveras och under tiden ställdes vagnen i museihallen.

 

Foton: Christian Merking

Arbeten på VGJ 24

Arbeten på VGJ 24

Det som är kvar och göra på loket innan själva tubbytet är att ta loss regulatorn samt returrören ifrån cylindrarna upp till blästerkronan, då dom sitter ivägen för att kunna byta småtuberna längst ner. Sedan är det att börja skära ur tuberna.

Planen är att pressa tuberna nere i Sävenäs lördag och söndag 15-16/10 med målet att hinna med alltihop. 83st småtuber ska pressas i båda ändarna och 12st stortuber som pressas i en ända.

Tillägg (18/10): Tuberna blev pressade den aktuella helgen och alla finns nu i Anten. Två tuber skadades vid pressningen och dessa behöver vi ersätta med nya. Förhoppningsvis sker detta något av de kommande helgerna.

Foto: Yngve Emanuelsson

Vagn 28 i verkstaden

Vagn 28 i verkstaden. Foto: Yngve Emanuelsson
Vagn 28 i verkstaden

Vagn 28 i verkstaden

Vi arbetar nu på de verkstadstrallor som skall ersätta vagnens boggier då originalboggierna renoveras. Vi Undersöker även vilka verkstäder i Sverige som kan sprickindikera och svarva hjulen. Vi kollar även möjligheten till att ringa om hjulen. Inom kort skall vagnen lyftas och ställas ned på verkstadsboggierna. Vagnskorgen ställs sedan i museihallen. Boggierna skall in i verkstaden, plockas isär och det skall bedömas vilka arbeten som behöver göras på dessa.

Foto Yngve Emanuelsson

Lokavställning

Kolpåfyllning på BLJ 6 i Anten. Foto: Patrik Engberg
Kolpåfyllning på BLJ 6 i Anten.

Lokavställning

Nu är trafiksäsongen slut och ångloken skall ställas av för säsongen. Vi planerar att göra detta lördagen den 17/9 med start på morgonen, siktar på att vi drar igång vid 8-tiden, drar ut loken och eldar på nån timme så pannorna blir lite uppvärmda innan vi tappar vatten och börjar spola!. Detta är ju ett utmärkt tillfälle för alla eldarelever att vara med och hjälpa till samtidigt som man lär sig ett och annat

Vagn 22 har lämnat verkstaden

Vagn 22 har lämnat verkstaden
Vagn 22 har lämnat verkstaden

Vagn 22 har lämnat verkstaden

Vagn 22 var ute och luftade sig i lördags efter den långvariga revisionen som bl.a. innefattat nya plattformstak, renoverad inredning och delvis omgjorda fönster. Vagnen kommer nu t.v. att placeras i museihallen innan den skall in i verkstaden igen för att boggierna skall gås igenom och axlarna undersökas.

Arbeten på Z4p

Arbeten på Z4p

Arbetet på våra lokomotorer Z4p går vidare i verkstaden. Arbetet med att slipa loket börjar närma sig färdigställande. Snart dags för grundmålning! Arbetet med motorrenoveringen är klar. Nu återstår en del justerings- och kompletteringsarbeten på loket innan detta kan provstartas. Arbetet med att skaffa siffror och bokstäver till märkningen fortsätter.