Coronarestriktioner 2021

Corona – förhållningsregler trafiksäsongen 2021

– Besök oss bara om du känner dig frisk!

– Hjälp till att hålla avstånden!

För att minska trängsel och säkerställa avstånd rekommenderas följande förhållningsregler:

 • Begränsat insläpp i väntsalarna. Helst endast en per resesällskap löser biljett.
 • Biljettförsäljning sker genom stängd lucka och betalning helst via SWISH.
 • Biljetterna klipps vid biljettluckan.
 • Biljetterna skall uppvisas för tågpersonalen innan avgång ute på plattformarna.
 • Vi säljer begränsat antal platser i tåget, är det fullt så hänvisar vi till nästa tåg.
 • I Museihallen får det bara vara 40 personer samtidigt.
 • Caféet håller öppet med säkerhetsåtgärder vidtagna, bland annat begränsat insläpp.
 • Det är inget krav på att du som besökare eller tjänstgörande personal måste ha munskydd. Detta avgör Du själv. Föreningen tillhandahåller inte munskydd till våra besökare.
 • Dock rekommenderar vi att du använder munskydd om det är trängsel och avstånd inte kan hållas.
 • Tvätta händerna regelbundet med handsprit! Föreningen tillhandahåller handsprit i väntsalar och toaletter.
 • Håll avstånd till dina medresenärer när du ska gå av och på tåget, när du står i kön till biljettförsäljningen, toaletten eller caféet i Anten.

– Känner du oro för att resa med oss rekommenderar vi att du istället avstår från besöket och besöker oss en annan gång.


Vi följer folkhälsomyndighetens och andra myndigheters råd och rekommendationer. Trafiken kan därför förändras med kort varsel.