Coronarestriktioner 2021

Corona – förhållningsregler trafiksäsongen 2021

– Besök oss bara om du känner dig frisk!

– Hjälp till att hålla avstånden!

För att minska trängsel och säkerställa avstånd rekommenderas följande förhållningsregler:

Folkhälsomyndigheten har föreslagit lättnader i restriktionerna på grund av den pågående pandemin med Corona / Covid-19. Dessa lättnader har Regeringen fastställt och de gäller från den 1 juli respektive den 15 juli.

  • Begränsat insläpp i väntsalarna. Helst endast en per resesällskap löser biljett. Undvik trängsel.
  • Biljettförsäljning sker genom stängd lucka och betalning helst via SWISH.
  • Vi har tagit bort restriktionerna på antal försålda biljetter. Men är tåget fullt, så hänvisar vi till nästa tåg.
  • Caféet håller öppet med säkerhetsåtgärder vidtagna, bland annat begränsat insläpp.
  • Det är inget krav på att du som besökare eller tjänstgörande personal måste ha munskydd. Detta avgör Du själv. Föreningen tillhandahåller inte munskydd till våra besökare.
  • Dock rekommenderar vi att du använder munskydd om det är trängsel och avstånd inte kan hållas.
  • Tvätta händerna regelbundet med handsprit! Föreningen tillhandahåller handsprit i väntsalar och toaletter.
  • Håll avstånd till dina medresenärer när du ska gå av och på tåget, när du står i kön till biljettförsäljningen, toaletten eller caféet i Anten.
  • Kom cirka 45 minuter innan avgång för att minska trängseln vid biljettköp och påstigning på tåget.

– Känner du oro för att resa med oss rekommenderar vi att du istället avstår från besöket och besöker oss en annan gång.


Vi följer folkhälsomyndighetens och andra myndigheters råd och rekommendationer. Trafiken kan därför förändras med kort varsel.