Dikningsarbeten runt verkstaden

Grävning vid verkstaden. Foto: Lars Johansson

Grävning vid verkstaden. Foto: Lars Johansson

Under helgen den 13-14 oktober var följande arbeten planerade: En pumpledning planerades att grävas ned från brunnen i hörnet på verkstadens östra ände till en brunn vid vägövergången och en pump skulle monteras i brunnen.

Nedgrävning av takavvattningsledningar samt dränering skulle ske vid oljeboden och vi planerade att gräva ned en dränering mellan museihallen och kolgården. Arne Lindberg var  vidtalad att komma med sin grävmaskin och gräva men hjälp behövdes för att lägga i ledningar, borra hål m.m. samt hjälpa till med återfyllnad.

Vi hann med följande: Dikningsarbetena runt oljeboden är nu klara. Återfyllnaden och markplaneringen återstår dock. Vid museihallen är det schaktat med där skall dräneringsrör läggas i. Avloppet för regnvatten vid norra verkstadsgaveln har även det fått ett avlopp så att vi kan pumpa bort regnvattnet från uppsamlingsbrunnen. Återfyllnad återstår men Arne Lindberg är vidtalad att komma med sin grävmaskin i veckan och göra detta. 

Grävning vid verkstaden. Foto: Lars Johansson

Nedlagd dränering vid oljeboden. Foto: Lars Johansson

Posted in Fastighetsavdelningen and tagged .