Dräneringen färdig vid oljeboden

Oljeboden i Anten efter arbetet. Foto: Lars Johansson

Oljeboden i Anten efter arbetet. Foto: Lars Johansson

Takavvattning och dränering

Arbetet med att färdigställa dräneringen och takavvattningen vid oljeboden är nu klar. I vår skall slutputsen ske av gräsmattan och området färdigställas.
På bilden syns det färdiga resultatet när dräneringen och stuprören kommit på plats.

Posted in Fastighetsavdelningen and tagged .