Förberedelser för pannlyft på VGJ 24 fortsätter

Förberedelser för att lyfta pannan pågår med lok VGJ 24 i verkstaden. Foto: Patrik Engberg

Förberedelser för att lyfta pannan pågår med lok VGJ 24 i verkstaden. Foto: Patrik Engberg

Förberedelser för pannlyft på VGJ 24 fortsätter

Pannan håller på att demonteras så att vi kan lyfta denna och frigöra den trasiga asklådan. Fortsatt demontering av sista drivaxeln samt överfall för bakre pannfäste pågick i helgen. Därefter skall pannan lyftas. I dagsläget är pannan, förutom vissa mindre arbeten i bakänden av pannan, klar för lyft.

Återstår dock färdigställande av lyftoket. När detta är det klart är det klart för lyft och friläggande av den trasiga asklådan. Här behövs hjälp så att vi kan få den nya asklådan levererad innan jul. Vi slipper då någon nära dödenupplevelse i vår. Således hjälp tas tacksamt emot!

Material till de nya överhettarelementen är beställd.

Posted in Maskinavdelningen and tagged .