Fordon

Vad vore en järnväg utan järnvägsfordon?

Ånglok

-BLJ 6 och VGJ 24 i Kvarnabo. Foto: Stefan Lindberg
-BLJ 6 och VGJ 24 i Kvarnabo. Foto: Stefan Lindberg

Vid Anten-Gräfsnäs Järnväg finns idag 10 stycken ånglok i varierande storlekar från det minsta industribaneloket från Göta Bruk till de stora tenderlokomotiven nummer 24 och 31 från Västergötland-Göteborgs Järnväg byggda 1911 respektive 1941.

Motorlok

Vid Anten – Gräfsnäs Järnväg kan du följa motorloksutvecklingen från den lilla Zp-lokomotorn från Uddevalla – Lelångenbanan via Z4p-lokomotorerna av olika typer och fram till de stora Tp-loken byggda för Statens Järnvägar.

”Vid Anten-Gräfsnäs Järnväg finns en representativ samling med järnvägsfordon från i stort sett hela smalspårsnätet i Sverige.”

Elektriska lok

Vid Anten-Gräfsnäs Järnväg kan även få se något så unikt som elektriska lok för 891 mm spårvidd. Det fanns inte många vid smalspåriga svenska järnvägar och ett är bevarat vid AGJ.

Motorvagnar

På motorvagnssidan finns en av Europas äldsta bevarade motorvagnar ”Gullhönan” byggd år 1923 för Västergötland – Göteborgs Järnväg, men även ”trärälsbussen” typ Yo1p byggd av Hilding Carlssons Mek. Verkstad i Umeå 1948. Även ”stålrälsbussarna” dvs YCo5p rälsbussarna finns representerad i AGJs samlingar.

Personvagnar

Utvecklingen på personvagnssidan finns representerad från de äldsta ”lådvagnarna” med sidoingång, via tvåaxliga plattformsvagnar fram till mer moderna vagnar med täckta vestibuler.

Godsvagnar

Att transportera gods var järnvägarnas viktigaste inkomstkälla. På grund av detta fanns det vid de smalspåriga järnvägarna i Sverige en uppsjö av olika fordon byggda för olika transportuppgifter.

En del av dessa typer finns representerade bland AGJs samlingar.