Fordonsförteckning

BLJ 6, foto: 2005 Nicklas Sahlbom

BLJ 6, foto: 2005 Nicklas Sahlbom

| Ånglok | Motorlok | Motorvagnar | Ellok | Person- & resgodsvagnar | Trafikgodsvagnar | Förklaringar |

Ånglok
Nummer
Tidigare
Axelföljd
Tillverkare
år
Längd
Vikt
Sth
Status
3 SJ S9p 3026 – ÖSmJ 3 – ROJ 3 1’C NOHAB 1910 6,7 26,5 40 Revision
4 SJ Kp 3048 – HvSJ 4 C Motala Verkstad 1900 Visas
5 SJ S2p 3039 – ÖSmJ 5 – ROJ 5 1’C1′ Henschel 1920 8,5 35,0 60 Visas
6 BLJ 6 1’D Motala Verkstad 1915 7,4 30,0 40 Visas
8 HBA 8 C Orenstein & Koppel 1920 5,8 20,0
24 SJ B2p 3105 – VGJ 24 2’C-2 NOHAB 1911 12,0 47,0 60 Trafik
24 SJ Np 3178 – NKlJ 24 1’D Motala Verkstad 1918 7,7 33,0 46
31 SJ B4p 3110 – VGJ 31 2’C-3 Henschel 1941 13,2 53,0 60 Revision
35 SRJ 35 – MÅJ 5 – KBJ 5 2’B NOHAB 1897 7,0 25,0 75 Visas
Göta II Göta Bruk II B Orenstein & Koppel 1906
Motorlok
Nummer
Tidigare
Axelföljd
Tillverkare
år
Längd
Vikt
Sth
Status
1 Nyboholms Bruk 14 – SJ Zp 142 – ULB 1 B AB Slipmaterial i Västervik 1932 3,9 8,0 20 Förråd
1 HBA 1 C Krupp 1957 5,7 22,0 40 Förråd
2 HBA 2 C Krupp 1957 5,7 22,0 40 Trafik
4 Böksholms Bruk B Kalmar verkstad 1951 5,4 14,0 40 Förråd
5 SJ Z4p 232 B Kalmar verkstad 1951 5,4 14,0 40 Förråd
6 SJ Z4p 405 B Kalmar verkstad 1956 5,4 14,0 40 Trafik
7 SJ Z4p 409 B Kalmar verkstad 1956 5,4 14,0 40 Avställd
123 SJ T23 123 – SJ Tp 3521 D Maschinenbau GmbH, Kiel 1954 9,6 52,0 75 Förråd
3500 SJ Tp 3500 1’C1′ Maschinenbau GmbH, Kiel 1953 9,6 46,0 80 Revision
3503 SJ Tp 3503 1’C1′ Maschinenbau GmbH, Kiel 1953 9,6 46,0 80 Trafik

 

Motorvagnar
Nummer Tidigare Axelföljd Tillverkare år
Längd
Vikt
Sth
Status
72
2 Hilding Carlsson 1948 4,7 2,2 70
101 SJ ELRBp 3823 – MÖJ 5 – VGJ 1 B Kalmar verkstad 1923 9,6 11,9 50 Trafik.
102 NKlJ Yo1p 52 (1A)'(A1)’ Hilding Carlsson 1948 13,5 11,0 70 Trafik
886 SJ YP 886 – YBo5p 886 (1A)'(A1)’ Hilding Carlsson 1955 15,5 14,0 85
913 SJ YP 913 – YBo5p 913 (1A)'(A1)’ Hilding Carlsson 1957 15,5 14,0 85 Trafik
2120 SJ UBo3yp 2120 2’2′ Hilding Carlsson 1957 15,5 11,0 85 Trafik

 

Elektriska lok
Nummer Tidigare Axelföljd Tillverkare år
Längd
Vikt
Sth Status
104 D
ASEA och ASJ
1966
9,4
35,2
60

 

Person & resgodsvagnar
Nummer Tidigare
Tillverkare
år
Längd
Vikt
Sittpl. 2kl.
Sittpl. 3.kl
Status
10 VABIS
1910
9,5
11,0
32
Trafik
11

SJ Cp 338 – SÖJ C 11

ASJ
1909
9,7
9,0
30
12 Fole verkstad 1905
9,5
9,1
28
Trafik
14 Fole verkstad
1908
9,4
8,0
36
15 Kalmar Verkstad
1911
10,1
10,2
24
Trafik
16 Kalmar Verkstad
1911
10,1
10,2
18
Trafik
17 ASJ
1909
9,7
9,2
10
20 Hessleholm Verkstad
1903
15,1
16,0
8
24
21 Hessleholm Verkstad
1903
15,1
14,7
8
25
22 Hessleholm Verkstad
1903
15,1
14,7
62
23 Kockums
1899
16,0
17,0
59
24 ASEA
1914
16,8
18,5
72
Trafik
26
SJ CDFo10p 691- VÅHJ CDo 8
Kalmar Verkstad
1908
15,3
18,2
18
Visas
27
ULB ACo11 –  SJ Cop 652 – Växjö hjälpvagn Bgv 613
Götaverken 1908
13,8
12,5
14
28
28
SJ Cop 837- VB Co 61
Atlas
1898
13,8
17,0
23
Trafik
29
SJ Cop 792 – HSJ BCo 201
Kockums
1901
15,3
15,0
39
Trafik
30
SJ BGV IID 829 – SJ Cop 823 – NÖJ Co 7 – NÖJ ACo 7
Södertälje Verkstäder
1900
15,3
31
SJ Cop 863 – SRJ Co 35
Atlas
1899
14,9
19,0
56
32
SJ Cop 894 – SRJ Co 82
Bautzen
1920
16,8
19,5
72
33
SJ Cop 890 – SRJ Co 78
Bautzen
1920
16,8
19,5
72
34
SJ Cop 909 – SRJ Co 97
Bautzen
1939
16,8
16,7
72
Trafik
35
SJ Cop 918 – SRJ Co 107
Bautzen
1944
19,9
18,7
70
36
SJ Cop 922 – SRJ Co 111
Bautzen
1944
19,9
18,7
70
Reserv
37
SJ Cop 916 – SRJ Co 104
Svenska Maskinverken
1941
18,0
18,9
70
Trafik
52
SJ Fp 170 – SRJ F 237
Kalmar Verkstad 1923
9,0
4,8
53
SJ Fp 91
Vetlanda Mekaniska Verkstad 1907
Trafik

 

Godsvagnar för trafiktåg
Nummer
Tidigare
Tillverkare
år
Längd
Vikt
Anmärkning
52
SJ Fp 170 – SRJ F 237
Kalmar Verkstad 1923
9,0
4,8
53
SJ Fp 91
Vetlanda Mek. Verkstad 1907
Trafik
119
NKlJ G 664
Landskrona Verkstad 1904
6,0
4,5
120
SJ Gsp 300 377 – VGJ Gf 1084
Södertelge 1901
6,2
4,8
”Pellerin”
130
SJ Gsp 300 440 – VGJ Gf 1489
Kalmar verkstad 1914
7,5
6,3
284
SJ Oarp 322301 – VGJ Oss 1765
VGJ Verkstad 1938
8,0
5,7
300
NKlJ Qo 20015
Interkonsult 1966
13,1
15,3
Tankvagn
301
SJ Q12p 323953 – VGJ Um 1363
Nohab 1928
8,3
6,7
Tankvagn
815
SJ Imp 321842 – LJ Is 815
Uddevalla 1909
6,5
4,6
931
NKlJ M+ 931
Kalmar Verkstad 1944
7,5
7,8
1287
SJ Tjv 625625 – VGJ Pä 1287
Landskrona verkstad 1904
5,5
4,0
1340
VGJ NN 1340 – SJ Osp 322396
Götaverken 1910
6,5
4,0
2068
SJ Gshp 300607 – VGJ Gs 2068
Dortmund 1923
7,5
6,2
310001
SJ Gp 310001
Kalmar Verkstad 1945
8,0
7,2
310016
SJ Gp 310016
Kalmar Verkstad 1945
8,0
7,2
Brandfinka
310054
SJ Gp 310054
ASJ Arlöv 1954
8,0
7,2

 

Anmärkning
Förklaring
Trafik Används i vår trafik
Reserv Reservfordon, används normalt inte i trafik
Visas Visas normalt i museihallen under sommartid
Arbetsfordon Används normalt inte i trafik utan för underhållsarbeten.
Rev. Fordonet står f.n. i verkstad för renovering
Fordonet är förrådsställt och visas inte
Littera
Förklaring
A 1. klass avdelning i personvagn
B 2. klass avdelning i personvagn
C 3. klass avdelning i personvagn
D Postavdelning i personvagn
F Resgodsavdelning i personvagn
G Täckt godsvagn
N Öppen godsvagn
O Öppen godsvagn
o Boggievagn
p 891 mm spårvidd