Motorvagnar

Motorvagnar i Anten 2009. Foto: Patrik Engberg
Motorvagnar i Anten 2009. Foto: Patrik Engberg

Det var länge svårt att få tillförlitliga motorfordon för järnvägsdrift. Västgötabanans första motorvagn, som till en början drevs med kolgas, levererades från Kalmar verkstad 1923. Motorvagnen fick smeknamnet ”Gullhönan” och användes huvudsakligen på sidolinjen Trollhättan-Nossebro. Under 1940- och 1950-talet var de gula rälsbussarna, typ Yo1p, ett mycket vanligt inslag vid de svenska järnvägarna. Nästan alla dessa rälsbussar är försvunna sedan länge, men vid AGJ finns även en sådan tidstypisk rälsbuss med tillhörande godssläpvagn bevarad.

Under 1950-talet anskaffade SJ ett stort antal moderna orange/gula motorvagnar, typ YCo5p. Dessa motorvagnar fanns överallt i landet fram till 1980-talet, men nu är även dessa borta. Det var denna typ av fordon som trafikerade Västgötabanan på slutet, och därför finns även en sådan motorvagn med släp bevarad vid AGJ för att visa hur tågen såg ut strax innan nedläggningen 1970.

AGJ X 101 –
SJ ELRBp 3823 – MÖJ 5 – VGJ 1
AGJ YBo5p 913 –
SJ YBo5p 913
AGJ Yo1p 102 –
NKlJ Yo1p 52
AGJ YBo5p 886 – SJ YBo5p 886 – RB YP 886 – FSVV YP 886
AGJ UF2p nr 72 –
NKlJ UF2p nr 72
AGJ UBFo3yp 2120 – SJ UBo3yp 2120
Motorvagnar
Nummer Tidigare Axelföljd Tillverkare år
Längd
Vikt
Sth
Status
72 2 Hilding Carlsson 1948
4,7
2,2
70
101 B Kalmar verkstad 1923
9,6
11,9
50
Trafik.
102 (1A)'(A1)’ Hilding Carlsson 1948
13,5
11,0
70
Trafik
886 (1A)'(A1)’ Hilding Carlsson 1955
15,5
14,0
85
913 (1A)'(A1)’ Hilding Carlsson 1957
15,5
14,0
85
Trafik
2120 2’2′ Hilding Carlsson 1957
15,5
11,0
85
Trafik
Yo1p 102 i Kvarnabo 2006. Foto: Alexander Lagerberg
Yo1p 102 i Kvarnabo 2006. Foto: Alexander Lagerberg
AGJ X 101

– fd. SJ ELRBp 3823 – MÖJ 5 – VGJ 101 – VGJ 1

AGJ X 101 - VGJ 1. Foto: René Pabst

Motorvagnen AGJ 101 levererades ursprungligen till Västergötland – Göteborgs Järnväg – VGJ – där den fick littera X 1 vilket senare blev X 101. Motorvagnen byggdes 1923 av Kalmar Verkstad och provkördes på Kalmar – Berga Järnväg. Motorvagnen sattes i trafik på VGJ i maj 1924. Motorvagnen har en vagnskorg i trä med teakbeklädnad. Sattes i trafik på sträckan Nossebro – Skara men överfördes relativt snart till sträckan Trollhättan – Nossebro, där den i stor omfattning hade vagn AGJ C 12 som släpvagn.

Vagnen har en stor avdelning med 30 sittplatser på träbänkar med säte och rygg av kryssfaner. Dessutom fanns tre sittplatser på fällsitsar i den ena av de båda förarhytterna. Vagnen var utrustad med en toalett i ena ändan. I vardera vagnsändan är det en kombinerad förarhytt och vestibul med ingångsdörrar på sidorna av vagnen och genomgångsmöjlighet på gavlarna till en släpvagn.

Kupén i Gullhönan. Foto: Alexander Lagerberg

Vagnen såldes 1944 till Mellersta Östergötlands Järnväg – MÖJ – där den fick nummer MÖJ 5. Priset var 30 000 kr. På MÖJ verkar det som att vagnen i huvudsak har använts som som elrevisionsvagn då MÖJ var elektrifierad. Övertagen av SJ 1950 och var kvar på fd. MÖJ fram till 1957 då eldriften här ersattes med dieselmotorvagnar. Överfördes till Roslagsbanan under 1957 där den fortsatte att vara elrevisionsfordon, SJ littera ELRBp 3823. Under 1972 övergick vagnen till det nybildade bolaget Roslagsbanan, RB. 1973 såldes vagnen till Anten – Gräfsnäs Järnväg – AGJ och återkom till forna västgötabanan under hösten samma år.

Gullhönan i Anten 1973. Foto: Mats Andersson
Gullhönan i Anten 1973. Foto: Mats Andersson
Gullhönan i Djursholms Ösby. Foto: Morrgan Claesson
Gullhönan i Djursholms Ösby. Foto: Morrgan Claesson
Gullhönan i Mörby. Foto: Morrgan Claesson
Gullhönan i Mörby. Foto: Morrgan Claesson

Motorvagnen är välkänd för sitt smeknamn – ”Gullhönan”. Vagnen väger 11,9 ton. Den är 9,56 meter lång och 2,50 meter bred. Den tar 30 sittande passagerare. Största tillåtna hastighet är 50 km/h. I första läget är de endast förarplatsen i motorändan som är återställd. Vagnen behöver alltså vändas på vändskiva innan återfärd.

Avgång ges till första färden med Gullhönan i Anten 2009-09-06. Foto: Alexander Lagerberg
Avgång ges till första färden med Gullhönan i Anten 2009-09-06. Foto: Alexander Lagerberg
Gullhönan i Kvarnabo 2009. Foto: Alexander Lagerberg
Gullhönan i Kvarnabo 2009. Foto: Alexander Lagerberg
Gullhönan i Gräfsnäs 2009. Foto: Alexander Lagerberg
Gullhönan i Gräfsnäs 2009. Foto: Alexander Lagerberg
Gullhönan i Gräfsnäs 2009. Foto: Alexander Lagerberg
Gullhönan i Gräfsnäs 2009. Foto: Alexander Lagerberg

Här en film från Rälsbussens Dag 2009-09-06. Foto: Stefan Lindberg

AGJ Yo1p 102

– fd. NKlJ Yo1p 52

AGJ Yo1p 102 i Anten. Foto: Patrik Engberg
AGJ Yo1p 102 i Anten. Foto: Patrik Engberg

Motorvagnen AGJ Yo1 102 levererades ursprungligen till Nordmark – Klarälvens Järnväg – NKlJ – i Värmland där den fick littera Yo1p 52. Bolaget ägdes av Uddeholm AB. Järnvägen var en av Sveriges sista privatägda järnvägsbolag och blev aldrig förstatligat. Järnvägen utförde under alla år transporter för Uddeholms Bruk men lades slutligen ner 1990 och revs upp.

Motorvagnen byggdes 1948 av den legendariske Hilding Carlsson i Umeå och har ett typiskt utseende för de första rälsbussarna i Sverige. Rälsbussarna blev snabbt mycket populära och ersatte snabbt de lokdragna ångloken i persontrafik. Detta sparade personal och bidrog att många småbanor fick förlängd livstid.

När persontrafiken lades ner på NKlJ i mitten av 1960-talet så överlämnades vagnen som gåva till dåvarande StLyJ, senare Anten – Gräfsnäs Järnväg – AGJ -, där den fick littera Yo1 102. Tillsammans med motorvagnen fick vi en tvåaxlig släpvagn av typen UF2p 72. Den är en av de få kvarvarande vagnarna av den typen.

Motorvagnen har plåtklädsel utanpå en trästomme. Vagnen väger 10,9 ton. Den är 13,5 meter lång och 2,60 meter bred. Den tar 46 sittande passagerare. Största tillåtna hastighet är 70 km/h. På AGJ får den dock bara köra 50 km/h.

Vagnen är körklar men används inte i den ordinarie trafiken för att spara på den. Den är utrustad med en äldre växellåda där man måste växla med ”dubbeltramp”.

Yo1p 102 i Anten 2009-09-06. Foto: Patrik Engberg
Yo1p 102 i Anten 2009-09-06. Foto: Patrik Engberg
Yo1p 102 i Kvarnabo 2006-06-11. Foto: Alexander Lagerberg
Yo1p 102 i Kvarnabo 2006-06-11. Foto: Alexander Lagerberg
Yo1p 102 i Anten 2009-09-06. Foto: Patrik Engberg
Yo1p 102 i Anten 2009-09-06. Foto: Patrik Engberg
Yo1p 102 i Anten 2009-09-06. Foto: Alexander Lagerberg
Yo1p 102 i Anten 2009-09-06. Foto: Alexander Lagerberg

Här en film från Rälsbussens Dag 2009-09-06. Foto: Stefan Lindberg

AGJ YBo5p 886

– fd. FSVV YP 886 – SJ YP 886 – RB YP 886 – SJ YBo5p 886

RB YP 886 vid Bragevägen 1974. Foto: Hans Lindblom
RB YP 886 vid Bragevägen 1974. Foto: Hans Lindblom

Motorvagnen AGJ YBo5p 886 levererades ursprungligen till Statens Järnvägar – SJ – där den fick littera YBo5p 886. Motorvagnen byggdes 1955 av den legendariske Hilding Carlsson i Umeå och har ett typiskt utseende för den andra generationens rälsbussar i Sverige. Motorvagnen ersatte efterhand de tidigare byggda rälsbussarna.

Den nya generationens motorvagnar kunde köras av en förare med upp till 8 ihopkopplade vagnar. Till vagnen har föreningen även ett släp av typen UBFo3yp 2120 och två motorvagnar till av samma modell 886 och 913.

Motorvagnen levererades 1955 till SJ som YCo5p 886. 1956 försvann tredje klass och vagnen fick nytt littera YBo5p. 1970 införde SJ ett nytt litterasystem och 886 fick nu littera YP. Vagnen såldes 1972 till Roslagsbanan (RB) där den fick beteckning RB YP 886. Vagnen såldes tillbaka till SJ 1982 för att klara de sista årens trafik på smalspåren i Småland. Vagnen såldes till Föreningen Smalspåret Växjö – Västervik (FSVV) efter att SJ lagt ner persontrafiken på smalspåret i Småland och FSVV tagit över banan. 886 användes i trafik på smalspåren fram till 1989 då vagnen skadades i en kollision med YP 797 under Hultsfredsfestivalen. En revision påbörjades där man bland annat tog fronten från YP 801 som en tid tidigare hade brandskadats svårt. Revisionen slutfördes dock inte och vagnen är inte körklar.

Vi har nu fått möjligheten att köpa vagnen av FSVV. Vår avsikt är att i framtiden renovera vagnen för att på så sätt kunna genomföra renovering av våra andra två vagnar, 808 & 913 och samtidigt ändå ha två körklara motorvagnar i trafik. Revisionen är lika omfattande som den på 2120 och beräknas ta tre till fem år. YBo5p 886 transporterades till AGJ samtidigt som Gp 3042 kördes tillbaka till Småland.

Vagnen väger 13,7 ton. Den är 15,6 meter lång och 2,60 meter bred. Den tar 42 sittande passagerare. Största tillåtna hastighet är 85 km/h. På AGJ får den dock bara köra 50 km/h.

RB YP 886 vid Stocksund 1974. Foto: Hans Lindblom
RB YP 886 vid Stocksund 1974. Foto: Hans Lindblom
AGJ YBo5p 913

– fd. SJ YP 913 – SJ YBo5p 913

AGJ YP 913 i Anten. Foto: Patrik Engberg
AGJ YP 913 i Anten. Foto: Patrik Engberg

Motorvagnen AGJ YBo5p 103 levererades ursprungligen till Statens Järnvägar – SJ – där den fick littera YBo5p 913. Motorvagnen byggdes 1957 av den legendariske Hilding Carlsson i Umeå och har ett typiskt utseende för den andra generationens rälsbussar i Sverige. Motorvagnen ersatte efterhand de tidigare byggda rälsbussarna.

Den nya generationens motorvagnar kunde köras av en förare med upp till 8 ihopkopplade vagnar. Till vagnen har föreningen även ett släp av typen UBFo3yp 2120 och två motorvagnar till av samma modell, YBo5p 808 eller 913.

Motorvagnen levererades 1957 till SJ som YBo5p 913. 1970 införde SJ ett nytt litterasystem och 913 fick nu littera YP. Motorvagnen skänktes 1970 av SJ till Järnvägsmuseum i Gävle som deponerade den hos AGJ. 1978 såldes vagnen till Anten – Gräfsnäs Järnväg – AGJ – där den fick littera YP 103.

Vagnen väger 13,7 ton. Den är 15,6 meter lång och 2,60 meter bred. Den tar 42 sittande passagerare. Största tillåtna hastighet är 85 km/h. På AGJ får den dock bara köra 50 km/h.


Här en film från sommaren 2008. Foto: Stefan Lindberg

AGJ UBFo3yp 2120

– fd. SJ UBFo3yp 2120

UBFo3yp 2120 i Anten. Foto: Lars Gustafsson
UBFo3yp 2120 i Anten. Foto: Lars Gustafsson

Släpvagnen AGJ UBFo3yp 2120 levererades ursprungligen till Statens Järnvägar – SJ – där den fick littera UBFo3yp 2120. Släpvagnen byggdes 1957 av den legendariske Hilding Carlsson i Umeå och har ett typiskt utseende för den andra generationens rälsbussar i Sverige. Motorvagnarna med släp ersatte efterhand de tidigare byggda rälsbussarna.

Den nya generationens rälsbussar kunde köras av en förare med upp till 8 ihopkopplade vagnar. Till vagnen har föreningen även en motorvagn av typen YBo5p 808 eller 913.

Släpvagnen skänktes av SJ till Järnvägsmuseum i Gävle som deponerade den hos AGJ. Senare såldes vagnen till Anten – Gräfsnäs Järnväg – AGJ. Vagnen har stått i verkstaden mellan 2006 – 2011 för en revision men vagnen kommer att vara i trafik från 2012. Den är ett behövligt tillskott i vår motorvagnspark då den kan ta barnvagnar i resgodsutrymmet.

Vagnen väger 10,6 ton. Den är 15,6 meter lång och 2,60 meter bred. Den tar 40 sittande passagerare samt har ett godsutrymme på 8 m2. Största tillåtna hastighet är 85 km/h. På AGJ får den dock bara köra 50 km/h.

UBFo3yp 2120 i Anten. Foto: Örjan Edenroth
UBFo3yp 2120 i Anten. Foto: Örjan Edenroth
AGJ UF2p nr 72

– fd. NKlJ UF2p nr 72

NKlJ UF2p 72 avställd utanför motorvagnshallen i Hagfors sommaren 1966. Fotot används efter tillstånd av Anders Jansson
NKlJ UF2p 72 avställd utanför motorvagnshallen i Hagfors sommaren 1966. Fotot används efter tillstånd av Anders Jansson

Släpvagnen AGJ UF2p 72 levererades ursprungligen till Nordmark – Klarälvens Järnväg – NKlJ – i Värmland där den fick littera UF2p 72. Bolaget ägdes av Uddeholm AB. Järnvägen var en av Sveriges sista privatägda järnvägsbolag och blev aldrig förstatligat. Järnvägen utförde under alla år transporter för Uddeholms Bruk men lades slutligen ner 1990 och revs upp.

Släpvagnen byggdes 1948 av den legendariske Hilding Carlsson i Umeå (HC), och var därmed sist i raden av tvåaxliga godssläp från HC, och har ett typiskt utseende för de första rälsbussarna i Sverige. Rälsbussarna, som Yo1p 102, och släpvagnarna blev snabbt mycket populära och ersatte snabbt de lokdragna ångloken i persontrafik. Detta sparade personal och bidrog att många småbanor fick förlängd livstid.

När persontrafiken lades ner på NKlJ i mitten av 1960-talet så överlämnades vagnen som gåva till dåvarande StLyJ, senare Anten – Gräfsnäs Järnväg – AGJ -, tillsammans med NKlJ Yo1p 52, nuvarande Yo1p 102, år 1968.

Släpvagnen har plåtklädsel utanpå en trästomme. Vagnen väger 2,2 ton. Den är 4,7 meter lång och 2,60 meter bred. Den lastar 3 ton. Största tillåtna hastighet är 70 km/h. På AGJ får den dock bara köra 50 km/h.

Vagnen är förrådsställd i väntan på en renovering.

Vill Du sponsra en renovering? Kontakta då föreningen!

    Ditt namn (obligatoriskt)

    Din e-post (obligatoriskt)

    Ämne

    Ditt meddelande

    För Din säkerhet, var vänlig och fyll i vad som ser i bilden captcha i följande fält: