Föreningsmötet genomfört

Föreningsmöte i Anten. Foto: Yngve CG

Föreningsmöte i Anten. Foto: Yngve CG

Föreningsmötet genomfört

Ett trivselmöte hölls lördagen den 15 november på eftermiddagen med ett 15 tal medlemmar närvarande. Tyvärr var uppslutningen inte den vi önskade då ett höstmöte var sådant som medlemmarna önskade i samband med senaste stadgeändringen. Kanske berodde den knapphändiga uppslutningen på diverse konkurrerande arrangemang i vår omedelbara närhet. Mötet inleddes med lite information om årets trafik innan 2015 års trafikplanering diskuterades. Därefter följde en genomgång av vad som skett, sker och planeras inom verksamheten och möjligheter gavs till frågor och kläckande av ideer. Mötet avslutades med en bildrapsopi kring de 50 år som föreningen fyller 2015. Mötet avslutades med kaffe och sockerkaka.

Posted in Allmänt and tagged .