Förlängt infrastrukturtillstånd

Förlängt infrastrukturtillstånd för AGJ

Idag har Transportstyrelsen beviljat AGJ fortsatt tillstånd att vara infrastrukturförvaltare! Detta tillstånd omprövas vart 5:e år.

Sedan tidigare innehar vi även ett trafiktillstånd för själva trafikverksamheten på vår bana.

En tidig julklapp således, vilket var kulmen på en process som pågått en tid  och där Transportstyrelsen bl.a. granskat vårt säkerhetsstyrningssystem.

Posted in Allmänt.

One Comment

Comments are closed.