Försignalen i Anten är nu åter monterad

Försignal i Anten. Foto: Lars Johansson

Försignal i Anten. Foto: Lars Johansson

Försignalen i Anten är nu återmonterad på sin plats. På bilden läggs sista handen vid de kompletterande gjutarbetena för plintfundamentet.

Masten har varit i Trollhättan för blästring och målning varefter hopmontering skett i verkstaden i Anten. Den är nu åter inkopplad.

Posted in Banavdelningen.