Fortsatt arbete på vagn 22

Arbetet på plattformstaken skall nu fortsätta. Foto: Yngve CG

Arbetet på plattformstaken skall nu fortsätta.

Fortsatt arbete på vagn 22

Arbetet fortsätter på vagn 22. Vi har tagit nya tag avseende renoveringen av vagn 22 nu när arbetet på plattformsändarna skjuter fart. Vi har bildat en projektgrupp för projektets slutförande. Vill du vara med och ta ett ansvar för en del av renoveringen och hjälpa till praktiskt så hör av dig till Lasse, Sandra eller Christian. Pierre har även anmält att han kan hjälpa till. Med förenade krafter kanske vi kan få med vagnen i årets trafik!

o Invändigt skall belysningsarmaturerna monteras
o Bänkar är klara och står inne i vagnen men sätts i nuläget inte fast då vi innan skall arbeta med fönstren.
o Hyllorna vid toaletten tas loss, fönstret som finns där tas loss och renoveras varefter  fönstret och hyllor sätts tillbaka.
o Toalettrumsdörren skall målas och monteras.
o Gaveldörrarna skall målas invändigt och monteras på plats.
o Måla svart på ramverket vid plattformsändarna.
o Montera plattformsvirke och fotsteg. Virke beställs under kommande vecka.
o Stolpar och grindar monteras. Dessa är renoverade.
o Måla spännkoppel mm svart, kikar röda.
o Renovering av bromscylinder samt länkaget till bromsen.
o Montera styrventilen till bromsen.
o Snickra klart plattformstaken.
o Taktäckning och dropplister.
o Nya spännkoppel är tillverkade.
o Vända sprinten till kopplet i ena ändan.
o Återmontera bromsrören
o Tvättning mm utvändigt och inoljning.
o Justeringar och besiktning

 

Plattformen efter nitning och grundmålning. Foto: Yngve CG

Plattformen efter nitning och grundmålning

Posted in Maskinavdelningen and tagged , .