Fortsatt arbete på vagn 22

Fortsatt arbete på vagn 22

Det är nu dags för att skaffa golvlister, måla och montera dessa innan vi kan börja bära in de nymålade bänkarna i salongerna. Målning av bänkstativen pågår.

KG fortsätter med arbeten på plattformstaken. Den norra plattformen början närma sig färdigställande.

I övrigt återstår nu att nita fast förstyvningsplåtarna i ena vagnsänden. De renoverade plattformssköldarna skall grundmålas.

Posted in Maskinavdelningen and tagged .