Fortsatt arbete på vagn 24

Montering av bänkar på vagn 24. Foto: Bernt Lindsjö

Montering av bänkar på vagn 24. Foto: Bernt Lindsjö

VAGN 24

I nuläget återstår interiört enbart montering av en mellandörr, uppsättande av gardiner samt komplettering med en list i en av hatthyllorna. De gamla gasljuslamporna återstår även att renovera. Ansvarig för iordningsställande av dessa är Mats Andersson.

Dessutom återstår att återmontera bl.a. bromscylinder m.m. efter översyn. Ansvarig för detta är Niklas Jörby.

Posted in Maskinavdelningen.