Fortsatt arbete på vagn 24

Montering av bänkar på vagn 24. Foto: Bernt Lindsjö
Montering av bänkar på vagn 24. Foto: Bernt Lindsjö

VAGN 24

I nuläget återstår interiört enbart montering av en mellandörr, uppsättande av gardiner samt komplettering med en list i en av hatthyllorna. De gamla gasljuslamporna återstår även att renovera. Ansvarig för iordningsställande av dessa är Mats Andersson.

Dessutom återstår att återmontera bl.a. bromscylinder m.m. efter översyn. Ansvarig för detta är Niklas Jörby.