Fortsatta arbeten på vagn 22

Taket har börjat få form igen. Foto: Bernt Lindsjö

Taket har börjat få form igen. Foto: Bernt Lindsjö

 

Fortsatta arbeten på vagn 22

Innertaket har nu fått nya skivor och är målat.
Det skall skall dock målas en gång till men innan dess skall det slipas med ett fint papper på de ”knottror” i taket (i kupén som vetter mot 31:an), därefter målas hela taket.
Gul färg målas på väggar upp mot taket.
Plattformssköldar har kommit tillbaka efter blästring och skall nu repareras och därefter grundmålas.

Invändigt på vagn 22, taket har gjorts och målats. Foto: Bernt Lindsjö

Invändigt på vagn 22, taket har gjorts och målats. Foto: Bernt Lindsjö

Posted in Maskinavdelningen and tagged .