Fortsatta arbeten på VGJ 24

Arbete på VGJ 24 i verkstaden. Foto: Patrik Engberg

Arbete på VGJ 24 i verkstaden

Fortsatta arbeten på VGJ 24

I verkstaden står nu också VGJ 24 för underhållsarbeten innan trafiksäsongen.

Byte av pinnbultarna i domen. Pågår men går trögt då pinnbultarna sitter ordentligt fast. Pinnbultarna har inte varit loss sedan 1950-talet.

Injektorerna. Losstagna för inslipning av sätena samt svarvning av käglorna.

Regulatorn. Regulatorstången är urtagen för kontroll och ev. omsvetsning av en skarv på stången. När detta är gjort skall fästet packas om innan den monteras tillbaka på plats.

Generatorn. Skall målas om. Därefter skall den monteras tillbaka på plats på pannan vid skorstenen.

Vattenståndsglasen. Losstagna för kontroll. Vi väntar på nya packningar, sedan monteras dessa tillbaka på pannan igen.

Målning. Hyttens insida skall tvättas och panngaveln, eldstadsluckorna och omkastarstativet målas. Målning efter rengöring skall även ske av gångborden, sotskåpet, hjul/ hjulringar och lyktor, (lite trångt just då ställningar finns monterade för arbete på domen). Buffertbalken ska målas om och märkas med 24. (Siffrorna på skorstenen är redan polerade!). Pannan, tendern och domen poleras.

Riktning pågår av främre tendervägg så att luckan till koltaget skall kunna röras igen. En bit av plåten för koltaget är losstagen för att denna skall kunna ersättas med en ny.

Posted in Maskinavdelningen and tagged , .