Fortsatta arbeten på VGJ 31

Fortsatta arbeten på VGJ 31

I verkstaden fortsätter arbeten på både VGJ 24 och VGJ 31.

Foto: Yngve Emanuelsson