Fortsatta arbeten på VGJ 31

Sotskåpsluckan på VGJ 31. Foto: Yngve CG

Sotskåpsluckan på VGJ 31. Foto: Yngve CG

Fortsatta arbeten på VGJ 31

Under lördagen den 14 februari påbörjades arbetet med att justera in fyrboxen, rundpannan och sotskåpets inbördes läge i förhållande till ramverket. För att göra detta provmonterades pannan i ramverket. Pannan vilar huvudsakligen på tre punkter. Efter en första grovriktning passades sotskåpet in slutgiltigt och svetsades fast. Den slutgiltiga svetsningen sker med pannan upplagd på rullbockar. Pannan är något baktung och för att motverka detta monterades sotskåpsluckan tillfälligt för att erhålla jämvikt.

Pannan på VGJ 31 i verkstaden. Foto: Yngve CG

Pannan på VGJ 31 i verkstaden. Foto: Yngve CG

Posted in Maskinavdelningen and tagged , .