Resa från Anten till Gräfsnäs

Karta över AGJ

Karta över AGJ

1
Antens station anlades som en mindre mellanstation (klass 3) samtidigt som järnvägen byggdes vid sekelskiftet 1900. Tillbyggd 1942 med ett godsrum. Moderniserad på 1950-talet. Stationen var bemannad fram till mitten på 1960-talet då den sista ”stinsen” slutade. I stationen låg under många år också Posten.

Stationshus (1): Byggnaden har genomgått en omfattande upprustning och restaurering till 1940-talsutförande med dörrar, fönster och namntavlor enligt dåtida utförande. I stationshuset köper Du dina biljetter innan avfärden. Bredvid stationshuset finns vårt Jernvägscafé (2). Bredvid caféet hittar du toaletterna (5).

Museihallen (4): Utställning av lok och vagnar, samt en fotoutställning. Gratis entré. Godsmagasin (8): En mindre träbyggnad. På 1980-talet restaurerad till 1920-talsutförande.

 Vändskiva (7): På vändskivan vänder vi loket för återfärden. Bredvid ligger vår verkstad (9).

Sträckan Anten – Brobacka (6):  Denna sträcka trafikeras f.n. ej då sträckan är i behov av upprustning. Dock finns en upprustning på önskelistan. Till detta behövs dock intresserade medlemmar som kan hjälpa till med det praktiska arbetet liksom kapital. Är du intresserad att hjälpa till eller har du tips om hur detta skall finansieras – kontakta oss gärna!


Humlebo banvaktsstuga

Humlebo banvaktsstuga

2
Humlebo banvaktsstuga anlades samtidigt som järnvägen vid sekelskiftet år 1900. Normalt stannar inga tåg här. Huset ägs av föreningen och hyrs ut som sommarbostad.
I banvaktstugan bodde banvaktaren och hans familj.

Förr var det vanligt att banvaktaren höll med en ko och andra djur. Foder fick familjen genom att rensa gräs längs banvallen. I banvaktens uppdrag var att ta hand om cirka 5 km järnväg norrut respektive söderut som skulle kontrolleras och underhållas.

Nästa banvaktstuga norrut finns strax norr om järnvägens slut i Gräfsnäs. En banvaktsstuga söderut fanns vid vägkorsningen i Brobacka.


Arelids hållplats. Foto: Patrik Engberg

Arelids hållplats. Foto: Patrik Engberg

3
Arelids hållplats anlagdes 1932. Tidigare fanns skilda hållplatser vid namn Arelid övre och Arelid Nedre för norr respektive södergående tåg på grund av lutningsförhållandena.

På hållplatsen finns en mindre plattform samt ett påstigningsmärke, en så kallad ”plåtstins”.

Vill du kliva på här så vrider du påstigningstavlan så att det gula märket vänds mot det ankommande tåget. Vill du kliva av här så säg bara till konduktören.


Vattentagning i Kvarnabo. Foto: Patrik Engberg

Vattentagning i Kvarnabo. Foto: Patrik Engberg

4
Kvarnabo station byggdes som järnvägen vid sekelskiftet. Idag återställts till ett 1940-tals utförande.

Kvarnabo var förr vattentagningsstation för tågen mellan Göteborg och Skara. Vattentornet ersattes på 1930-talet med den traditionella ”vattenhäst” som finns kvar och används för museijärnvägens tåg.

 Här stannar alla tåg och i riktning mot Gräfsnäs fyller vi på cirka 1500 liter vatten i ångloket. Gå gärna av och titta på när vi gör det. Här sker även historiska föreläsningar i samarbete med  Studieförbundet Vuxenskolan, Göteborgsregion Sydost.


Vändskivan i Gräfsnäs. Foto: Patrik Engberg

Vändskivan i Gräfsnäs. Foto: Patrik Engberg

5
Gräfsnäs station är helt nyanlagd av AGJ på 1980-talet efter en modell av en mindre anhalt. Den ursprungliga stationen låg längre norrut i samhället. På den ursprungliga stationen fanns det även en järnvägsrestaurang. I Slottsparken fanns

endast en enkel hållplats några hundra meter söder om nuvarande station.

Efter ankomsten till Gräfsnäs måste vi vända färdriktningen på ångloket. Detta gör vi på en vändskiva belägen strax norr om stationshuset.

Stationshus (1): Träbyggnad i form av en vaktstuga med väntrum. Byggnaden har flyttats från Björsared på fd. VGJ.

Vändskiva (2): På vändskivan vänder vi loket för återfärden. Loket väger cirka 40 ton och vändskivan cirka 10 ton.

Slottsparken (3): På väg ner till slottet passerar Du parken. Här finns många gamla hus som visaer hur det var förr. Här finns bland annat en gammal smedja.

Slottsruinen (5): Längst ute på udden ligger Gräfsnäs slottsruin. Bland annat hålls riddarspel här under sommaren.

Badplatsen (6): Nere vid vattnet finns badplatsen och lekplatsen. Det tar cirka 5 min att gå dit. Här finns också en kafeteria och kiosk (4).

Parkering och toaletter (7): Här nere finns bilparkering och toaletter.

Att hitta ett stationshus. Under flera år hade vi en provisorisk hållplats vid slottsparken. På 1980-talet byggde vi ny station på platsen samt de båda spåren som nu finns på platsen samt vändskivan. Föreningen lyckades förvärva stationshuset i Björsared, 17 km från om Göteborg. Huset var tillbyggt med ett godsmagasin. Denna del revs tillsammans med en tillbyggnad på stationshuset och allt flyttades på en lastbil 43 km till Gräfsnäs där det nu står.

Riddarspelen vid Gräfsnäs Slottspark. Foto: Patrik Engberg

Riddarspelen vid Gräfsnäs Slottspark. Foto: Patrik Engberg


6
Brobackatunneln: 
När Västgötabanan byggdes hade man problem med att komma fram med järnvägen vid det s. k. Åsjöberget mellan Brobacka och Anten.

Brobackatunneln 1966. Foto: Ur AGJ arkiv

Brobackatunneln 1966. Foto: Ur AGJ arkiv

Till en början tänkte man dra järnvägen i en skärning uppe på berget. Tunneln på 200 m var en av de första som sprängdes med hjälp av den nya uppfinningen dynamit. Mitt i tunneln tog man i för mycket. Där sprängdes det en öppning mot sjön.

När AGJ tog över banan efter att järnvägen lagts ner 1970 fick föreningen järnvägen från en punkt några hundra meter söder om tunneln och norrut till Gräfsnäs.

Vid korsningen mellan vägen mot Gråbo och vägen till Alingsås låg banvaktsstugan ”Lokebo”. Den flyttades till parkeringen för Brobacka naturrum och finns kvar än idag.

På andra sidan av det smala sundet finns Brobacka Naturum som under senare år gjort området tillgängligt för turister genom trappor till jättegrytsreservatet och upp på Räkneberget.

Slaget vid Brobacka var ett slag under Nordiska sjuårskriget mellan svenska och danska styrkor den 9 augusti 1566 där de svenska trupperna vann en förkrossande seger. En minnessten för slaget avtäcktes den 9 augusti 1986.