Gräfsnäs stationshus målat. Foto: Alexander Lagerberg

Gräfsnäs stationshus målat, Kvarnabo påbörjat

Gräfsnäs stationshus målat. Foto: Alexander Lagerberg

Stationshuset i Gräfsnäs och Kvarnabo målas

I samverkan med “Föreningen Gräfsnäsparken” och AGJ håller stationsområdet i Gräfsnäs på att få en ansiktslyftning med ogräsrensning och nu ommålning av stationshuset. Huset i Gräfsnäs är nu målat och arbetet har påbörjats även i Kvarnabo.

En del kompletterande målningsarbeten kvarstår men husen ser mycket prydliga ut.

Kvarnabo stationshus målas. Foto: Alexander Lagerberg

Kvarnabo stationshus målas. Foto: Alexander Lagerberg

Posted in Fastighetsavdelningen and tagged , .