Hänt på AGJ – 2009

2009-12-21 21:14:39 

Släpet har lyfts

Här syns boggierna till släpet. Foto: Lars Johansson

Här syns boggierna till släpet. Foto: Lars Johansson

 

Rälsbussläpet lyftes under veckan och boggierna togs ut för kommande revision. Släpet står nu på två robeltrallor. Under helgen har demontering av boggierna påbörjats.Godsvagnen VGJ NN 1340 är nu i stort sett färdig. De trasiga bultarna har ersatts med nya varefter bättringsmålning skett. Fastsättning av lämmarna och märkning får anstå till våren. Vagnen lämnar nu plats för AGJ G 119.    

Redaktionen 

2009-12-14 07:25:07 

Arbete i Gräfsnäs

Arbetet går vidare på uthuset i Gräfsnäs. I helgen fortsatte vi med att isolera innertaket och arbetet blev nästan klart. Dessutom höggs det ved inför sommarens trafik och det arbetades även på rälsbussläpet. 

Här arbetar Leif och Niklas med isoleringen. Foto: Patrik Engberg
Här arbetar Leif och Niklas med isoleringen. Foto: Patrik Engberg

 

Redaktionen 

 


2009-12-11 11:53:13 

Jernvägsnytt 4/2009 på tryckeriet

Årets sista nummer av Jernvägsnytt. nr 4/2009, är nu på tryckeriet. I tidningen kan Du läsa om Hjo – Stenstorps Järnväg samt lite om årets trafik, smånyheter med mera. Jernvägsnytt 4/2009
Redaktionen 

2009-12-07 16:45:22 

AGJ G 119 in i verkstaden

I helgen togs AGJ G 119 – fd. NKlJ G 664, in i verkstaden för torkning inför kommande målning. Vagnen skall även tömmas på sitt innehåll. 

 

AGJ G 119 in i verkstaden. Foto: Lars Johansson
AGJ G 119 in i verkstaden. Foto: Lars Johansson

 

Redaktionen 

2009-12-07 16:43:22 

Arbete på VGJ NN 1340

VGJ NN 1340 börjar närma sig sitt färdigställande. I helgen färdigställdes golvläggningen och lämmarna monteras. I nuläget återstår visst arbete på ramverket samt att fästa lämmarnas kedjor i vagnen. Dessutom skall vagnen märkas. 

 

Arbete på VGJ NN 1340. Foto: Lars Johansson
Arbete på VGJ NN 1340. Foto: Lars Johansson

 

Redaktionen 

2009-11-30 09:43:39 

Två Robeltrallor har anskaffats

Två Robeltrallor har anskaffats och anpassats för att användas när rälsbussläpet skall lyftas för boggieröversyn. På bilden ses två nedkortade trallor intill en ”normalbred” smalspårig Robeltralla i verkstaden i Anten.Lyftet av släpet planeras ske inom den närmaste tiden. 

 

På bilden ses två nedkortade trallor intill en
På bilden ses två nedkortade trallor intill en ”normalbred” smalspårig Robeltralla. Foto: Lars Johansson

 

Redaktionen 

2009-11-29 11:09:24 

VGJ NN 1340 i verkstaden

VGJ NN 1340 står i verkstaden och golvläggningen har börjat. Efter att vagnen var på blästring och målning så sätter vi nu på nytt golv på vagnen och kommer göra den klar för trafik. 

 

Här får VGJ NN 1340 nytt golv i verkstaden. Foto: Lars Johansson
Här får VGJ NN 1340 nytt golv i verkstaden. Foto: Lars Johansson

 

Redaktionen 

2009-11-29 11:06:34 

Uthuset har fått dörrar och fönster

Fönster och dörrar har nu monterats i uthuset i Gräfsnäs. På bilden pågår elinstallation i byggnaden. Nästa steg är att förse fönster och dörrar med foder. Innertak håller på att monteras och alla väggar är isolerade och gipsskivor har satts upp. 

Här arbetas det på uthuset i Gräfsnäs. Foto: Lars Johansson

Här arbetas det på uthuset i Gräfsnäs. Foto: Lars Johansson

Redaktionen
 

2009-11-29 11:04:29 

Ny travers i verkstaden

Den travers som tidigare satt i svarvrummet och som i våras ersattes av en ny har monterats ute i maskinverkstaden i anslutning till järnförrådet.Detta underlättar arbetet i verkstaden då vi kan undvika tunga lyft. 

Härs syns traversen i verkstaden. Foto: Lars Johansson

Här syns traversen i verkstaden. Foto: Lars Johansson

Redaktionen
 

2009-11-23 22:24:51 

Slipersbytaren utlånad till Gotland

Vår slipersbytare lämnade idag Anten för en sejour på Gotland. Det är Gotland Hesselby Järnvägsförening som under några månader lånar slipersbytaren av oss. Slipersbytaren återkommer till AGJ i vår inför vår banarbetsvecka. 

 
Här syns slipersbytaren på AGJ. Foto: Alexander Lagerberg

Här syns slipersbytaren på AGJ. Foto: Alexander Lagerberg

Redaktionen

 

2009-11-23 17:51:23 

Tegelpannor lagda på uthuset i Gräfsnäs

I lördags arbetade vi med att lägga tegelpannorna på taket på uthuset i Gräfsnäs.Fönster och dörrar på uthuset monteras under kommande vecka. 

Takpannor lagda på uthuset i Gräfsnäs. Foto: Lars Johansson

Takpannor lagda på uthuset i Gräfsnäs. Foto: Lars Johansson

Redaktionen
 

2009-11-23 17:46:33 

Skorstenarna på lokstallet monterade

Skorstenarna till rökhuvarna på lokstallet i Anten är nu monterade. Det ser nu riktigt prydligt ut och vi tackar för all hjälp vi har fått i det här projektet. 

Här syns lokstallet med skorstenarna till rökhuvar monterade. Foto: Lars Johansson

Här syns lokstallet med skorstenarna till rökhuvar monterade. Foto: Lars Johansson

Redaktionen 

2009-09-30 08:33:30

Höstväxling i Anten

I lördags, den 26 september, genomfördes höstväxling i Anten. Då växlade vi undan många av våra trafikvagnar efter att säsongen nu är slut. Samtidigt passade vi på att växla ut Gp 3042 ur museihallen som en förberedelse inför transporten till Småland senare i höst. Loket står nu i verkstaden. Här står Gp 3042 på vändskivan i Anten. Foto: Alexander Lagerberg

Här står Gp 3042 på vändskivan i Anten. Foto: Alexander Lagerberg
Redaktionen 

 


2009-09-25 13:22:01

Jernvägsnytt 3/2009 på tryckeriet

Nu är Jernvägsnytt nr 3/2009 på tryckeriet i Alingsås.I det här nummret kan Du bland annat läsa om årets trafik, lite om vad som har hänt i Anten och lite om vad som händer på fastighetsfronten. Jernvägsnytt 3/2009

Jernvägsnytt 3/2009
Redaktionen 

 


2009-09-14 14:14:16

Årets trafiksäsong är slut!

Årets trafiksäsong är nu slut på AGJ.Vi tackar alla våra besökare, medlemmar och aktiva för årets trafik och hälsar alla tillbaka 2010! Antens station. Foto: Stefan Lindberg

Antens station. Foto: Stefan Lindberg
Redaktionen 

 


2009-09-07 19:24:20

Rälsbussens Dag genomförd

Rälsbussens Dag har nu genomförts på AGJ!

Under söndagen den 6 september genomfördes Rälsbussens Dag på AGJ, under dagen hade vi i gång alla våra motorvagnar, Yo1p 102, YBo5p 808 + 913 samt X 101 ”Gullhönan”. Det var första gången som ”Gullhönan” nu rullade i trafik och allt gick bra, kopplad till ”Gullhönan” var vagn 12. Vi hade en vacker dag med solsken och det var många glada besökare som hade en trevlig dag hos oss.

 Här står alla motorvagnarna i Anten

Här står alla motorvagnarna i Anten
Redaktionen 

 


2009-09-03 13:46:27

Katten Månsan har gått bort

Föreningens katt, Månsan, har gått bort i en aktningsvärd ålder av cirka 18 år. Månsan, som hjälpte oss att hålla koll på mössen, tyckte om att ligga i stolarna i matsalen och vänta på att bli klappad av alla som gick förbi. Månsan var van vid vår trafik och passerade bara över spåren när det var säkert att göra så. Det kommer nu att bli tomt i Paradiset när Månsan nu har lämnat oss. Här kommer Månsan. Foto: Mats Andersson

Här kommer Månsan. Foto: Mats Andersson
Redaktionen 

 


2009-08-30 09:03:53

Gullhönan provkörd

Idag har Gullhönan och tillhörande vagn 12 provkörts mellan Anten och Gräfsnäs. Det är den allra första provkörningen ute på linjen sedan vagnen kom till Anten för många år sedan och markerar slutet på den mycket omfattande renovering som pågått i flera decennier.

 Provkörningen skedde i sällskap av några av föreningens mest långvariga medlemmar, däribland Sven-Olof Thyrelius, som under många år arbetat på Gullhönan.Provkörningen gick förvånansvärt bra med tanke på hur länge fordonet stått. Dock uppstod ett växellådsrelaterat problem vid återkomsten i Anten, där treans växel inte gick att lägga ur. Detta skall undersökas närmare de närmaste dagarna. Här är Gullhönan i Kvarnabo. Foto: Alexander Lagerberg

Här är Gullhönan i Kvarnabo. Foto: Alexander Lagerberg
Redaktionen 

 


2009-08-29 20:02:03

Arbete på uthuset

Arbetet på uthuset i Gräfsnäs går vidare. Nu har vi spikat upp panelen runt huset, bara gavelspetsarna är kvar. Uthuset i Gräfsnäs. Foto: René Pabst

Uthuset i Gräfsnäs. Foto: René Pabst
Redaktionen 

 


2009-08-27 08:50:00

Sågad ek till vagnavdelningen

Föreningen har inköpt ca 1 m3sågad ek för tillverkning och reparation av vagnsfönster. Den inköpta mängden beräknas räcka några år framåt i tiden. Ett stort tack till Rune Djurberg på SMK som tipsade oss att eken fanns! Ett stort tack till Grönlunds Trafikskola som löste transporten åt oss. Här ligger eken i träverkstaden. Foto: Alexander Lagerberg

Här ligger eken i träverkstaden. Foto: Alexander Lagerberg
Redaktionen 

 


2009-08-22 21:17:25

Panel spikas på uthuset

Under lördagen spikade vi panel på uthuset i Gräfsnäs. Som vi tidigare har nämnt hade vi grundmålat panelen i verkstaden i Anten vilket gjorde att vi inte behöver grundmåla på plats för att skydda den nya panelen mot väder och vind. Här spikar vi panel på uthuset i Gräfsnäs. Foto: René Pabst

Här spikar vi panel på uthuset i Gräfsnäs. Foto: René Pabst
Redaktionen 

 


2009-08-20 14:58:19

Riddarspel 22-23 augusti

Under helgen den 22 – 23 augusti hålls Riddarspel i Gräfsnäs. Riddarspelen startar klockan 14.30 och vi kör tre ångtågsavgångar, klockan 11, 13 & 15 från Anten. Dessutom kör vi tre rälsbussavgångar, klockan 12.00, 14.00 & 16.45 från Anten. Parkera i Anten och ta tåget till Riddarspelen, vi rekommenderar tåget klockan 11.00 eller 13.00 från Anten med returresa klockan 16.15 från Gräfsnäs.

 Läs mer här, så här kör vi under Riddarhelgen>>> Gräfsnäs slottsruin

Gräfsnäs slottsruin

Redaktionen 

 


2009-08-14 08:40:48

Travers i maskinverkstaden

Maskinverkstaden har försetts med en ny travers som möjliggör att tunga arbetsstycken kan flyttas mellan olika maskiner utan att man bryter ryggen av sig. Traversen är monterad och inkopplad och underlättar arbetet. Här är traversen i maskinverkstaden. Foto: Lars Johansson

Här är traversen i maskinverkstaden. Foto: Lars Johansson
Redaktionen 

 


2009-08-12 16:22:07

Handikapptoalett i Anten renoverad

Handikapptoaletten i Anten, vilken under de senaste tio åren har haft

problem med ett dåligt golv, har under sommaren reparerats.Golvet har brutits upp, försetts med nya golvreglar och skivor. Ny matta har lagts in och som ”grädde på moset” har även ett skötbord monterats in. Handikapptoaletten i Anten är klar. Foto: Lars Johansson

Handikapptoaletten i Anten är klar. Foto: Lars Johansson

Redaktionen 

 


2009-08-12 14:22:53

Träpanelen till uthus i Gräfsnäs målad

Under helgen som gick grundmålade vi träpanelen till uthuset i Gräfsnäs. För att inte vara beroende av väder och vind gjorde vi detta i verkstaden i Anten. Därefter lades panelen ut på spåret för att torka. Vi skall senare upp och spika upp den på uthuset i Gräfsnäs. Här lägger vi ut den målade panelen för att torka. Foto: Patrik Engberg

Här lägger vi ut den målade panelen för att torka. Foto: Patrik Engberg
Redaktionen 

 


2009-08-12 11:50:48

Nytt tak på lokstallet

Lokstallet i Anten har fått nytt tak och även rökhuvar monterade. Det som återstår nu är att få avslutande takplåtar på plats samt få upp skorstenarna på rökhuvarna. Därefter kan vi stå med ångloken inne i lokstallet och påbörja påeldningen inför trafikdagarna. Lokstallet i Anten. Foto: Patrik Engberg

Lokstallet i Anten. Foto: Patrik Engberg
Redaktionen 

 


2009-08-12 11:48:06

Arbete på vagn 12

Vi arbetar med vagn 12 i verkstaden. Vagnen har fått alla fönster uttagna, efter att dessa har fått nytt glas isatta så oljas de nu i verkstaden.Samtidigt står vagnen i museihallen där den nu oljas sju gånger. Därefter skall fönsterna åter monteras. Här står vagn 12 i museihallen. Foto: Patrik Engberg

Här står vagn 12 i museihallen. Foto: Patrik Engberg
Redaktionen 

 


2009-08-10 21:15:59

Tyskar på besök

Under måndagen den 10 augusti körde vi extratåg för Intra Express Berlin.Det var tyska järnvägsentusiaster som besökte oss och åkte med oss innan de fortsatte till andra museijärnvägar. Fotokörning i Arelid. Foto: René Pabst

Fotokörning i Arelid. Foto: René Pabst
Redaktionen 

 


2009-08-10 21:12:46

Vardagstrafiken slut

Nu är vardagstrafiken över för den här säsongen. Under återstående del av säsongen kör vi på lördagar under augusti månad samt på söndagar fram till och med den 13 september.Söndagen den 6 september kommer vi fira Rälsbussens Dag med alla våra rälsbussar, både Yo1p och YBo5p kommer rulla. Naturligtvis kör vi även med ångtåg. Här skall Yo1p avgå från Gräfsnäs. Foto: René Pabst

Här skall Yo1p avgå från Gräfsnäs. Foto: René Pabst
Redaktionen 

 


2009-08-02 11:56:09

Uthus i Gräfsnäs

Bygget av uthuset i Gräfsnäs går vidare.Under andra halvan av juli månad har stommen rests och taket är gjort. Nu skall takpannor, panel med mera också göras. Uthuset i Gräfsnäs i slutet på juli. Foto: Patrik Engberg

Uthuset i Gräfsnäs i slutet på juli. Foto: Patrik Engberg
Redaktionen 

 


2009-07-27 08:24:11

Yo1p i trafik

Yo1p är nu lagad och den rullade i trafik under Museibanans Dag den 26 juli. Det var förra året, på Rälsbussens Dag, som vagnen fick kompressorhaveri på morgonen. Nu är vagnen reparerad och kompressorn är utbytt.Då vi inte kunde garantera att vagnen skulle rulla kördes den oannonserad under söndagens trafik.

Dock kommer vagnen att gå i trafik på nästa Museibanans Dag – söndagen den 2 augusti. Yo1p har ankommit Anten. Foto: Alexander Lagerberg

Yo1p har ankommit Anten. Foto: Alexander Lagerberg

Redaktionen 

 


2009-07-18 14:27:30

Vardagstrafiken igång

Vardagstrafiken är nu i gång på AGJ. Från och med den 7 juli till och med den 6 augusti kör vi även på tisdagar och torsdagar.

 NYTT FÖR I ÅR är att vi även kör på onsdagarna den 22 & 29 juli.Läs mer här om hur vi kör>>>Välkommen att besöka oss! Här vänder vi loket på vändskiva i Gräfsnäs. Foto: Patrik Engberg

Här vänder vi loket på vändskiva i Gräfsnäs. Foto: Patrik Engberg
Redaktionen 

 


2009-07-18 12:46:38

Fotoutställning i Anten

Från lördagen den 25 juli kommer en fotoutställning av Olof Brandelid visas i Anten. Utställningen är i museiehall i Anten. Olof visar sin utställning ”En resa i tiden” som är bilder från ett annat perspektiv på en museiejärnväg än vad den vanlige besökaren ser.Utställningen kommer att hänga uppe från lördagen den 25 juli till och med söndagen den 13 september.

Lokalen är öppen under alla trafikdagar som järnvägen har.
Man behöver inte lösa vare sig entré till hallen eller biljetter till tågen för att kunna se utställningen.
Utställningen är helt fristående från järnvägen. 

Foto: Olof Brandelid

Foto: Olof Brandelid
Redaktionen
 

2009-03-30 13:09:20 

Vagn 15 får nytt golv

Vagn CFp 15 som har stått inne i verkstaden under vintern har nu förberetts för att få nytt innergolv.Samtliga bänkar, kaminer samt andra detaljer ha monterats ur som förberedelse inför arbetet. Här är vagn 15 klar för mattläggning. Foto: Alexander Lagerberg

Här är vagn 15 klar för mattläggning. Foto: Alexander Lagerberg
Redaktionen 

2009-03-30 13:01:41 

Gp-finkan målad

Gp-finkan är nu nymålad och nymärkt. Taket är reparerat, har fått ny väv och har tjärats in.Renoveringen av vagnen börjar nu närma sig sitt slut. Gp-finkan kommer verkligen att göra sig på bangården när den rullar ut ur verkstaden.Lite småarbeten kvarstår dock på vagnen innan den är klar. Här syns Gp-finkan nymålad i verkstaden. Foto: Alexander Lagerberg

Här syns Gp-finkan nymålad i verkstaden. Foto: Alexander Lagerberg
Redaktionen 

2009-03-27 11:25:02 

Röjning på Ödegärdet

Arbetet fortskrider på Ödegärdet. Under varannan lördag är det arbete på Ödegärdet. För närvarande är det slyröjning och liknande arbeten som genomförs. På bilden är det röjt och rensat från sly. Så här ska det se ut på en bangård!

Det är många granplantor som rycktes upp. De närmast inplanerade arbetsdagen är söndagen den 29 mars, samling klockan 11.00 på Ödegärdet. Här syns ett av spåren på Ödegärdet efter röjning. Foto: Staffan Huss

Här syns ett av spåren på Ödegärdet efter röjning. Foto: Staffan Huss
Redaktionen 

2009-03-11 15:21:13 

Rapport från Godsmagasinet

Helgen 22-23/11 satte Karl-Gusav Rydberg igång med att tillverka ett provfönster till vagn 15, för att testa tillverkningsmetod samt att prova om det gick att göra de 12 st. mindre fönstren likadana. Det är allt som allt 16 st. som skulle tillverkas.

 För att kunna göra fönstren rationellt, har mallar tagits fram i stålplåt, med Niklas Jörbys hjälp. Jag har även gjort ett fräsbord för överhandsfäs, där jag med mallarnas hjälp kopierfräst fönsterramarnas innerform.Vid årsskiftet kom Örjan Edenroth med en del snickeri maskiner och verktyg från en av våra sponsorer. Bland annat fanns en större cirkelsåg med gejderstyrt bord med. Ett mycket bra tillskott som underlättade arbetet avsevärt.

 Men den absolut bästa utrustningen i snickeriet är utan tvekan spånsugen.Att tillverka fönsterramar gör man genom att avlägsna trämaterialet runt den träbit som skall ingå i ramen i form av spån. Hyvelspån, sågspån och frässpån samt slipdam har så här långt fyllt 5 säckar. Efter närmare 200 timmar och alla spånsäckarna, är 15 st. av fönstren inpassade i sina platser och skall nu förses med diverse beslag innan ytbehandling och glasning. Här syns fönstren till vagn 15. Foto: Karl-Gustav Ryberg

Här syns fönstren till vagn 15. Foto: Karl-Gustav Ryberg
Karl-Gustav Ryberg 

2009-03-11 14:44:44 

Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelsen för 2008 är nu utlagd på hemsidan inför årsmötet den 28 mars klockan 14.00 på Sågen i Anten. Läs mer här>>> Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2008
Redaktionen 

2009-03-08 09:18:53 

Röjning på Ödegärdet

Det arbetas på Ödegärdet.

 Under varannan lördag är det arbete på Ödegärdet. För närvarande är det slyröjning och liknande arbeten som genomförs.De närmast inplanerade arbetsdagarna är lördagen 14 mars och söndagen 29 mars, samling klockan 11.00 på Ödegärdet. Här röjs det på Ödegärdet, Kent Johansson närmast med Sune Göthe i bakgrunden. Foto: Staffan Huss

Här röjs det på Ödegärdet, Kent Johansson närmast med Sune Göthe i bakgrunden. Foto: Staffan Huss
Redaktionen 

2009-02-27 10:39:17 

Jernvägsnytt 1/2009 på tryckeriet

Jernvägsnytt 1/2009 är nu på tryckeriet. I detta nummer kan du bland annat få läsa om Gp 3042, Gullhönan och idéer till utbyggnad av museihallen. Glöm inte bort att betala medlemsavgiften för 2009! Jernvägsnytt 1/2009

Jernvägsnytt 1/2009
Redaktionen 

2009-02-24 09:52:10 

Årets utbildningar!

För de som är intresserade av att delta i tjänster som kräver säkerhetsutbildning erbjuder vi ”Grundutbildning i Säkerhetstjänst”.Kursen är uppdelad på tre tillfällen och preliminära datum för dessa är:

  • Söndagen den 26/4 kl. 10-16
  • Söndagen den 3/5 kl. 10-16
  • Söndagen den 10/5 kl. 10-16

För de som genomgått denna utbildning tidigare och vill fräscha upp sina kunskaper har vi en fortbildningsdag lördagen den 25/4 kl. 10-16.

Praktiskt tågbefälhavarutbildning sker i samband med trafiken, den teoretiska delen finns med i ”Grundutbildning i Säkerhetstjänst”.

En konduktörskurs kommer att hållas söndagen den 24/5 kl. 10-16. Kursen består av teori på förmiddagen och praktiska övningar och en tur till Gräfsnäs och tillbaka på eftermiddagen.

Vidare kommer det att hållas fordonsutbildningar på bland annat YP, Yo1 och Z4p. Datum för dessa är ej bestämda, men anmäl dig så planerar vi.

Möjlighet att skriva det årliga proven kommer att erbjudas vid alla kurstillfällena. Kan du inte då så kontakta mig så planerar vi något bra.

Anmälan till Alexander Lagerberg på trafikchefen@agj.net eller telefon 0703-42 00 17.

 Vill Du bli aktiv i trafiken? Foto: Patrik Engberg

Vill Du bli aktiv i trafiken? Foto: Patrik Engberg
Redaktionen 

2009-02-18 22:54:55 

Slyröjning längs banan

I dag genomfördes den första, av tre planerade dagar, med maskinell slyröjning längs banan. Under dagen lastade vi aggregatet på den avsedda vagnen och gjorde två vändor mellan Anten och Gräfsnäs där vi slyröjde på sjösidan av spåret. Här syns slyröjningsekipaget. Foto: Alexander Lagerberg

Här syns slyröjningsekipaget. Foto: Alexander Lagerberg
Redaktionen 

2009-02-16 10:52:45 

Slyröjning i Älvvikenkurvorna

I helgen som gick, 14-15 februari, var vi ute i de så kallade Älvvikenkurvorna och röjde sly inför den kommande trafiksäsongen.Efter några timmars arbete är nu sikten över sjön återställd och det kommer att bli fint till sommarens trafik. Här syns slyröjning vid Älvvikenkurvorna. Foto: Alexander Lagerberg

Här syns slyröjning vid Älvvikenkurvorna. Foto: Alexander Lagerberg
Redaktionen 

2009-02-16 10:48:35 

Banan har synats

I helgen, 14-15 februari, har banan synats och alla vägövergångar rensats inför den maskinella slyröjningen som kommer att ske inom kort. I ett fint, men lite kallt väder, åkte vi ut och rensade alla vägövergångar från is och snö som hade packats i rälen. Här röjer Niklas, Olof och P-O spåren vid Ödegärdesvägen. Foto: Alexander Lagerberg

Här röjer Niklas, Olof och P-O spåren vid Ödegärdesvägen. Foto: Alexander Lagerberg
Redaktionen 

2009-02-10 22:04:39

Vagnsarbetshelger!

AGJ:s vagnsavdelning kommer att hålla ett antal arbetshelger till våren då det kommer att göras koncentrerade arbeten på våra trafikvagnar.Datumen för dessa arbetshelger är:

  • 21-22 mars
  • 4-5 april
  • 2-3 maj
  • 16-17 maj

Vi startar kl. 09:00 alla dagar, men kommer man kl 08:00 så finns möjlighet att spisa frukost. Främst är det tak- och korgarbeten samt städning som skall göras, men det finns självfallet andra saker att göra.

Vill du göra en stor insats för föreningen och samtidigt ha roligt, så kom och hjälp till!

Medtag oömma arbetskläder.

Anmälan till Anders Lööf på epost:eller telefon: 070-949 72 05.

 Här skuras vagn 12 förra sommaren

Här skuras vagn 12 förra sommaren
Redaktionen 

2009-02-06 10:57:35

Arbetsgrupp för Ödegärdet

Det har bildats en arbetsgrupp för att hjälpa till med Ödegärdet, under ledning av Kent Johansson & Ulf Eckerberg. Tanken var först att se över skyddet av personvagnarna. Det har glädjande nog dels gått att utöka åtagandet, dels att flera äldre aktiva visat intresse för att göra en insats på Gärdet. Vi har haft flera arbetsdagar i november och i januari. Årstiden är väl inte den bästa men en del slipers har flyttats till ett lastningsbart läge, sly röjts och vagnar presenningstäckts.

Vi träffas närmast lördagarna den 14 februari och den 28 februari, varje dag klockan 11.00 på Ödegärdet.

Tanken är att ha arbetslördagen ojämna veckor i fortsättningen.

 Här röjs det på Ödegärdet. Foto: Patrik Engberg

Här röjs det på Ödegärdet. Foto: Patrik Engberg
Kent Johansson 

2009-01-26 19:19:51

Askania sponsrar AGJ

Askania sponsrar AGJ med blästersand.

Vi har erhållit 2 ton blästersand av högsta kvalitet från Askania, Askania ingår i Sibelco Nordic.

Vi är mycket tacksamma för detta och blästersanden kommer till god användning i verkstadsarbetet.

Vill Ditt företag stödja föreningen?

Kontakta: Örjan Edenroth (E-post:alt. mobil: 0706-93 96 03)

 Askania

Askania
Redaktionen 

2009-01-20 14:42:14 

Arbete på Gp 310054

Även på vår godsfinka Gp 310054 fortsätter arbetet. Vi har nu byggt taket efter att ha bytt diverse brädor. Vi har nu påbörjat takläggningen samtidigt som vissa detaljer har grundmålats. Här arbetar Lars med taket. Foto: Patrik Engberg

Här arbetar Lars med taket. Foto: Patrik Engberg
Redaktionen 

2009-01-20 14:39:34 

Rälsbussläpet målas

Under helgen som gick fortsatte arbetet på rälsbussläpet UBFo3yp 2120.Godsutrymmet har nu målats helt och hållet invändigt och gaveldörren i godsändan har monterats.Vagnen har även märkts upp utvändigt med littera och vagnsnummer genom Mats Anderssons försorg. Vagnen är nu märkt med UBFo3yp 2120. Här målas godsutrymmet i rälsbussläpet. Foto: Patrik Engberg

Här målas godsutrymmet i rälsbussläpet. Foto: Patrik Engberg
Redaktionen 

2009-01-18 18:40:22 

Vedklyvning

Under lördagen den 17 januari så passade vi på att klyva ved som förberedelse inför trafiksäsongen.När vi börjar elda på ångloken för trafikdagarna så börjar vi med ved innan vi övergår till stenkol.Vi har nu ved till cirka 35 trafikdagar och de sista två korgarna fylldes i ett ganska skönt väder, någon minusgrad men soligt och fint. Här håller Alexander, Niklas och Olof på med att klyva ved. Foto: Patrik Engberg

Här håller Alexander, Niklas och Olof på med att klyva ved. Foto: Patrik Engberg
Redaktionen 

2009-01-18 17:43:11 

Växel 5 färdigspikad.

Växel 5 i Anten är nu färdigspikad. Växeln är klovad (låst) i högerläge in mot vändskivan.När det blir lite varmare och tjälen går ur marken skall vi återfylla och lyfta växeln.Därefter skall växelmotorn på plats. Lådan för motorn målades i helgen i verkstaden. Här syns växel 5 i Anten. Foto: Patrik Engberg

Här syns växel 5 i Anten. Foto: Patrik Engberg
Redaktionen 

2009-01-01 18:20:03 

Personalhuset ”Paradiset” i föreningens ägo!

Personalhuset ”Paradiset” i föreningens ägo!

 Föreningen löser i samband med årsskiftet det lån som vi sedan 1986 haft i Sparbanken i Alingsås på vårt ”personalhus” i Anten. Huset inköptes av föreningen för 350.000 kr och var ursprungligen affär. Huset har sedan dess restaurerats och anpassats efter föreningens behov.

 I och med att lånet lösts så är huset helt vårt eget! Föreningslokalen

Föreningslokalen ”Paradiset”. Foto: Mikael Pettersson
Redaktionen 

2009-01-01 18:15:25 

Tågexpeditionen i Anten

Tågexpeditionen i Anten har setts över och möblerats om. För att ge våra besökare en bild av en tågexpedition kunde se ut har vi möblerat om och även ”bemannat” den. Här syns tågexpeditionen i Anten. Foto: Patrik Engberg

Här syns tågexpeditionen i Anten. Foto: Patrik Engberg
Redaktionen 

 

 

 

Posted in Allmänt.