Hinderpålar uppsatta

Mats Andersson slår ner fästet för hinderpålarna. Foto: Magnus Liberger

Mats Andersson slår ner fästet för hinderpålarna.

 

Hinderpålar uppsatta

Arbetet med nya hinderpålar på bangården i Anten är i det närmaste slutfört. Mats Andersson har nu satt upp dom nya hinderpålarna på bangården. De så kallade hinderpålarna markerar var det är hinderfritt på spåret bredvid. Det vill säga var man som längst kan ställa lok eller vagnar utan att dom tar i passerande fordon på spåret bredvid.

Efter detta har även stationerna i Kvarnabo och Gräfsnäs försetts med nya hinderpålar.

Foto: Magnus Liberger och Patrik Engberg

Hinderpålar på plats mellan spår 1 och 2. Foto: Patrik Engberg

Hinderpålar på plats mellan spår 1 och 2.

Posted in Banavdelningen.