Hjälpa till i museihallen?

Hjälpa till i museihallen?

Är du intresserad av att hjälpa till i museihallen i sommar?Museihallen har sedan 2007 varit bemannad varje trafikdag. De allra flesta dagarna har jag bemannat hallen. Eftersom jag sedan hösten 2009 bor i Uddevalla så har jag fått allt svårare att bemanna museihallen samtliga trafikdagar. Detta innebär att fler personer behöver dela på ansvaret att ta hand om museihallen. Denna befattning inom AGJ ställer inget krav på säkerhetstjänst eller heller krav på någon större hantverksskicklighet eller krav på att man måste vara ung, vital eller stark.

Det enda som krävs är ett intresse för tåg och historia och att man gärna pratar med folk och är beredd att svara på frågor, visa besökare hallen, berätta om föreningen och att se till att bildspel, filmer och modelljärnvägen i museihallen och att allt utanför hallen fungerar.

Alternativet denna sommar, om ingen mer vill engagera sig, är att hallen vissa dagar kommer att vara obemannad och att samtliga funktioner i utställningen inte kommer att vara öppna och tillgängliga alla dagar.

Detta uppdrag kräver inte att du är vid god kondition eller vid god fysik. Det som krävs är att du kan ta emot våra besökare och ”se till hallen”. Detta uppdrag passar gammal som ung och man som kvinna.

Ta chansen att få göra en av de roligaste uppgifterna inom AGJ.

Kontakta Mikael Andersson om du är intresserad. E-post: mikael_w_andersson@hotmail.com eller 0722-463420.

Posted in Allmänt.