Höstväxling

Höstväxling

Ett säkert hösttecken i Anten är höstväxlingen, där vi börjar ställa in våra trafikfordon under tak för vintern. Den första ertappen genomfördes i mitten av september och följdes upp med fler tillfällen under hösten i takt med att spåren i museihallen färdigställdes.

Posted in Maskinavdelningen, Trafikavdelningen.