Järnvägsträdgård i Gräfsnäs

Järnvägsträdgården i Gräfsnäs. Foto: Lars Johansson
En frosttäckt nyanlagd gräsmatta i Gräfsnäs. Foto: Lars Johansson
Trädgård i Gräfsnäs

Det har anlagts en ny järnvägsträdgård i Gräfsnäs strax innan frosten kom. Hela området har schaktats av och dräneringsrör har lagts ned. Platsen där eken stod för ett antal år sedan  har fyllts igen. Ny matjord har körts ut och planerats ut varefter nya gräsmattor anlagts. Även två nya rabatter, en norr om stationshuset och en vid uthusets gavel har anlagts och växter planterats. Som kantavgränsningar har gatsten använts. Även ett antal buskar och något träd har planterats. Resultatet av arbetena syns tyvärr inte riktigt  förrän det börjar grönska i vår. Arbetet ingår som en del i den Leadersatsning som pågår i Gräfsnäs.