Foto: Thomas Nevander

DENNA SIDA ÄR TILL FÖR OM NI BEHÖVER KONTAKTA OSS AKUT

För brådskande ärenden, t.ex. fel på vägskydd eller träd över spåret.
Ring: 0705-61 78 80

Under trafikdagar ring: 0322-721 30


Felanmälan felaktiga bommar:

Bomanläggningarna vid AGJ är försedda med en automatik, som tar upp felaktigt fällda eller kvarliggande bom, efter ca 5 minuter. Avvakta gärna några minuter för att låta det automatiska bomlyftet träda i funktion. 

(Skulle en felfällning förekomma som automatiken åtgärdar, är vi ändå tacksamma för meddelande om det)

Kontakt vid arbeten i anslutning till järnvägen

Om någon form av arbete inom eller omedelbart intill järnvägens område skall utföras, t.ex. grävning, dikning, trädfällning, kabeldragning etc, måste alltid överenskommelse träffas med föreningen, som skall kontaktas för erhållande av medgivande innan arbetet startas. Kontaktperson vid järnvägen erhålls efter kontakt med föreningen.

För vissa arbeten t.ex. kabel- eller rördragning, skall skriftligt avtal upprättas. Inget arbete får utföras innan avtal upprättats. Kontakt skall även ske med ”Ledningskollen” via nätet innan arbetena påbörjas.

Kontakta oss genom formuläret:

  Ditt namn (obligatoriskt)

  Din e-post (obligatoriskt)

  Ditt telefonnummer (obligatoriskt)

  Ämne (obligatoriskt)

  Ditt meddelande (obligatoriskt)


  För allas säkerhet, var vänlig och fyll i vad som ser i bilden captcha i följande fält:


  Beträdandeförbud

  Ni vet väl att det råder beträdandeförbud på alla järnvägar i Sverige och det är således inte tillåtet att beträda banvallen. Det är enbart tillåtet att passera järnvägen på de markerade överfarter som finns. Att promenera eller liknande längs järnvägen är inte tillåtet och straffbelagt. Detta kallas ”spårspring” och är ett samhällsproblem. Oavsett detta föreligger stor risk att bli påkörd då ett järnvägsfordon kan komma oavsett tid på dygnet och utanför annonserad trafiktid. Så vi ber Er att inte gå eller köra något längs spåret.

  Har du frågor, synpunkter eller funderingar är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifterna finner Du under fliken ”AGJ” överst på hemsidan.