Kontroll av lokomotorstatus

Arbete på Z4p 409.  Foto: Lars Johansson

Arbete på Z4p 409. Foto: Lars Johansson

Kontroll av lokomotorstatus

Arbete pågår med att kontrollera statusen på lokomotor Z4p nr 7 (fd. SJ Z4p 409) som har varit avställd under flera år. Första delmomentet är att se om den startar. Därefter så får vi diskutera hur vi går vidare. Foto: Lars Johansson

Posted in Maskinavdelningen and tagged .

2 Comments

    • Den har inte varit så hela tiden utan har fått den färgen när den blivit solblekt under årens lopp.

Comments are closed.