”Koppelvagnen” utan överdel.

”Koppelvagnen” utan överdel.

Det smalspåriga underredet har befriats från den normalspåriga vagn som tidigare varit placerat ovanpå.Vagnen är f.d. Ruda-Oskarhamns Järnväg NN nr 138 och f.d. SJ NNsp 320374.

Överbyggnaden, som byggdes på för att underlätta växling mellan smalspåriga och normalspåriga vagnar, har skrotats.

Posted in Maskinavdelningen.