Mattan lagd i vagn 24

Golvet klart i vagn 24. Foto: Bernt Lindsjö

Golvet klart i vagn 24. Foto: Bernt Lindsjö

Mattan är lagd i vagn 24 – arbeten som kvarstår:

Invändigt

De 7 meter långa hatthyllorna är i princip klara för montering. En list saknas dock på en av hyllorna. Vi behöver vara minst 5 man vid montering så de ej knäcks. Förhoppningsvis skall vi kunna montera minst den ena på lördag vid någon paus på banan. Hjälp behövs då!

Golvet – mattläggaren har nu varit på plats och lagt mattan. När nu mattan är på plats kan bänkar, reglage för ångvärmen, lister och dörrar sättas tillbaka. Vagnen närmar sig då sitt invändiga färdigställande???.

De gamla gasljuslamporna återstår dock att renovera, måla och montera på plats. Ansvarig för iordningsställande av dessa är Mats Andersson.

Utvändigt

En tredjedel av taket är nu tjärat (ena långsidan) Behöver biträde av någon med tjärandet av mittdelen uppe på taket. Personen bör inte tillhöra de tyngre viktklasserna ???

Plattformsköldarna i båda ändar skall även slipas och målas (SJ Röd 92). Vi skall även se över kättingarna på övergångsbryggorna.

/Lasse

Posted in Maskinavdelningen.