Museibanans Dagar

Antens station med tågmöte 2006-08-20 Foto: Stefan Lindberg
Antens station med tågmöte 2006-08-20 Foto: Stefan Lindberg

Museibanans Dagar – 29 & 30 augusti 2020

Under Museibanans Dagar – 29 & 30 augusti – kommer vi att köra med fordon som vi normalt ej använder i vår ordinarie trafik.
Vi kommer att köra med ånglok VGJ24, och det stora dieselloket littera Tp samt rälsbussar Yo1p och Gullhönan under dagen.

Vattentagning på BLJ 6 i Kvarnabo. Foto: Patrik Engberg
Vattentagning på BLJ 6

Att göra en lustresa med tåg på Anten-Gräfsnäs Järnväg (AGJ) är något som hör sommaren till. Gräfsnäs slottspark är sedan länge ett populärt utflyktsmål och den gamla traditionen med tågresor dit hålls fortfarande vid liv, tack vare AGJ.

På väg från Anten till Gräfsnäs så stannar tåget i Kvarnabo och gör ett uppehåll för att fylla på vatten. Passa på att gå fram och titta. När vi kommer till Gräfsnäs vänder vi loket på en vändskiva. 

Normalt kör vi ånglok i de markerade tågen men förändringar kan ske beroende på brandfara, maskinfel eller liknande. Våra ånglok är över 100 år gamla.


Lördag 29 augusti 2020

  Tåget körs med rälsbussYo1p Tåget körs med ånglok
I de markerade tågen går vagnen med rullstolshiss som är lämpad för Dig som är rullstolsburen.
Tåget körs med rälsbussYo1p Diesellok Tp Tåget körs med ånglok
I de markerade tågen går vagnen med rullstolshiss som är lämpad för Dig som är rullstolsburen.
Tåget körs med rälsbuss Gullhönan Diesellok Tp Tåget körs med ånglok
I de markerade tågen går vagnen med rullstolshiss som är lämpad för Dig som är rullstolsburen.
Tåget körs med rälsbuss Yo1p Tåget körs med rälsbuss Gullhönan
fr Anten 10.30Y* 11.00 11.45Y* 12.00 13.00 13.45Y* 14.00 15.00 15.45Y* 16.00Y
fr Arelid I x x x x x x x x x
t Kvarnabo 10.48Y 11.20 x 12.20 13.20 x 14.20 15.20 x 16.20Y
fr Kvarnabo 10.48Y 11.38 x 12.22 13.38 x 14.22 15.38 x 16.22Y
t Gräfsnäs 10.55Y 11.47 12.07Y* 12.29 13.47 14.07Y* 14.29 15.47 16.07Y* 16.29Y

*  OBS! Begränsat antal platser, betalande resenärer har företräde

”x”=Tåget stannar om på- eller avstigande finns.

  Tåget körs med rälsbussYo1p Tåget körs med ånglok
I de markerade tågen går vagnen med rullstolshiss som är lämpad för Dig som är rullstolsburen.
Tåget körs med rälsbussYo1p Diesellok Tp Tåget körs med ånglok
I de markerade tågen går vagnen med rullstolshiss som är lämpad för Dig som är rullstolsburen.
Tåget körs med rälsbussGullhönan Diesellok Tp Tåget körs med ånglok
I de markerade tågen går vagnen med rullstolshiss som är lämpad för Dig som är rullstolsburen.
Tåget körs med rälsbussYo1p Tåget körs med rälsbussGullhönan
fr Gräfsnäs 11.13Y* 12.10 12.35Y* 13.10 14.10 14.35Y* 15.10 16.10 16.35Y* 17.15Y
t Kvarnabo 11.18Y 12.17 x 13.17 14.17 x 15.17 16.17 x x
fr Kvarnabo 11.25 12.22 x 13.22 14.22 x 15.22 16.22 x x
fr Arelid I x x x x x x x x x
t Anten 11.43 12.40 12.55Y* 13.40 14.40 14.55Y* 15.40 16.40 16.55Y* 17.45Y

*  OBS! Begränsat antal platser, betalande resenärer har företräde

”x”=Tåget stannar om på- eller avstigande finns.


Söndag 30 augusti 2020

  Tåget körs med rälsbussYo1p Tåget körs med ånglok
I de markerade tågen går vagnen med rullstolshiss som är lämpad för Dig som är rullstolsburen.
Tåget körs med rälsbussYo1p Diesellok Tp Tåget körs med ånglok
I de markerade tågen går vagnen med rullstolshiss som är lämpad för Dig som är rullstolsburen.
Tåget körs med rälsbuss Gullhönan Diesellok Tp Tåget körs med ånglok
I de markerade tågen går vagnen med rullstolshiss som är lämpad för Dig som är rullstolsburen.
Tåget körs med rälsbuss Gullhönan
fr Anten 10.30Y* 11.00 11.45Y* 12.00 13.00 13.45* 14.00 15.00 16.00Y
fr Arelid I x x x x x x x x
t Kvarnabo 10.48Y 11.20 x 12.20 13.20 x 14.20 15.20 16.20
fr Kvarnabo 11.38 x 12.22 13.38 x 14.22 15.38 16.22
t Gräfsnäs 11.47 12.07Y* 12.29 13.47 14.07* 14.29 15.47 16.29

*  OBS! Begränsat antal platser, betalande resenärer har företräde

”x”=Tåget stannar om på- eller avstigande finns.

  Tåget körs med rälsbussYo1p Tåget körs med ånglok
I de markerade tågen går vagnen med rullstolshiss som är lämpad för Dig som är rullstolsburen.
Tåget körs med rälsbussYo1p Diesellok Tp Tåget körs med ånglok
I de markerade tågen går vagnen med rullstolshiss som är lämpad för Dig som är rullstolsburen.
Tåget körs med rälsbussGullhönan Diesellok Tp Tåget körs med ånglok
I de markerade tågen går vagnen med rullstolshiss som är lämpad för Dig som är rullstolsburen.
Tåget körs med rälsbussGullhönan
fr Gräfsnäs 12.10 12.35Y* 13.10 14.10 14.35Y* 15.10 16.10 16.40Y
t Kvarnabo 12.17 x 13.17 14.17 x 15.17 16.17 x
fr Kvarnabo 11.25 12.22 x 13.22 14.22 x 15.22 16.22 x
fr Arelid I x x x x x x x x
t Anten 11.43 12.45 12.55Y* 13.45 14.45 14.55Y* 15.45 16.45 17.05Y

*  OBS! Begränsat antal platser, betalande resenärer har företräde

”x”=Tåget stannar om på- eller avstigande finns.