Nitningsarbeten i verkstaden

AGJ vagn 22 i verkstaden i november 2012. Foto: Bernt Lindsjö

AGJ vagn 22 i verkstaden i november 2012. Foto: Bernt Lindsjö

Nitning i verkstaden

Under mellandagarna planeras det att nitas i verkstaden varför det kommer att bullra en hel del.
Det är dels plattformen på vagn 22 som skall nitas men även på något ställe på VGJ 31:s ramverk.

Posted in Maskinavdelningen and tagged , .