Säkerhetsavdelningen

Utrustning för tågbefälhavare. Foto: René Pabst
Utrustning för tågbefälhavare. Foto: René Pabst

Säkerhetschefen, CSä, Thomas Blidér (sakerhetschefen@agj.net).

Säkerhetsavdelningen ansvarar för alla trafiksäkerhetsfrågor inom föreningen samt för alla personalfrågor för personal i säkerhetstjänst. All utbildning, fortbildning och examination ligger under säkerhetschefen.

Säkerhetschefen är kontaktperson mot Transportsstyrelsen och är tillika trafikansvarig. Lite förenklat kan man säga att att säkerhetschefen har vetorätt i alla säkerhetsfrågor och har rätt att stoppa verksamheten om det skulle krävas.

Säkerhetsavdelningen ansvarar för utbildning och fortbildning av den personal som tjänstgör i trafiken. All personal i säkerhetstjänst ska ha utbildning i den av Transportsstyrelsen fastställda Säkerhetsordningen (Säo).

Den teoretiska utbildningen sker i allmänhet under vintern. Praktisk utbildning sker sedan med handledare och examinatorer under trafikdagarna på AGJ.


Trafikavdelningen

Konduktörer i vagnen. Foto: René Pabst
Konduktörer i vagnen. Foto: René Pabst

Trafikchefen, CTa, Patrik Engberg (trafikchefen@agj.net).

Trafikavdelningen planerar och genomför trafiken på banan och verkar för att trafiken körs på ett säkert och för våra resande på ett trevligt och järnvägsmässigt sätt. Personal ska bl a bära tidstypiska uniformer. Tidstypiskt är att vi försöker återskapa hur en trafikdag på en mindre järnväg kunde te sig på 1930- och 40-talet.

Inte bara tidtabeller utan även tjänstgöringslistor ska framställas. Personalplaneringen är en viktig del av trafikavdelningens arbetsuppgifter. Eftersom alla tjänstgör frivilligt går det inte att beordra någon till tjänst. Vissa tjänster är populärare än andra. Ungefär 12 – 20 man går åt för trafiken en sommarsöndag under högsäsong, något färre i vardagstrafiken.

Trafikavdelningen har också hand om tågexpeditionerna i Anten, Kvarnabo och Gräfsnäs och all utrustning som behövs där, exempelvis biljetter mm.


Maskinavdelningen

Arbete i verkstaden. Foto: Alexander Lagerberg
Arbete i verkstaden. Foto: Alexander Lagerberg

Maskinchefen, CMa, Karl-Inge Larsson, (maskinchefen@agj.net).

Maskinavdelningen ansvarar som tidigare för fordonsunderhållet. Vi har tre trafikånglok och ytterligare som väntar på revision. Utöver detta har vi diesellok, personvagnar, godsvagnar och våra rälsbussar som kräver underhåll och vård.

Att renovera ett ånglok kräver flera års arbete med specialistkunskaper. Hur många verkstäder kan idag laga ett ånglok? Vi har även plåt- och träarbeten på våra personvagnar och godsvagnar som behöver göras. I kalender kan du se när vi har arbete.


Banavdelningen

Spårarbete i Anten. Foto: Mats Andersson
Spårarbete i Anten. Foto: Mats Andersson

Banchefen, CBa, Christian Merking & Robin Stenbäck (banchefen@agj.net)

Banavdelningen ansvarar som tidigare för banunderhållet inklusive signalanläggningarna samt banavdelningens fordon. Även här har vissa funktioner överförts till säkerhetsavdelningen.

Banavdelningen ansvarar för underhåll av vår järnväg. Vi har cirka 12 km spår i huvudspåret, tillsammans med alla sidospår blir det många kilometer spår ytterligare. Vår bana är cirka 12 km lång, i snitt 10 meter bred vilket gör 12 hektar = 120 000 m2. Banan innehåller över 15 000 slipers, 1 200 rälsskarvar och 90 000 rälsspik. Plus signaler och tavlor. Allt detta behöver en dos omtanke och vård.

De sliper som ligger i banan lades ner i början på 1950-talet. Vi behöver byta cirka 600 slipers varje år och varje slipers kostar cirka 250 kr. Vi använder maskiner, bland annat spårriktare, slipersbytare och spikmaskiner, så lång det är möjligt. Dock krävs det ibland manuellt arbete.

Varje år genomför vi den traditionella spårarbetsveckan, som vanligt är det vecka 17. Utöver detta har vi banarbete när naturen så tillåter det. I kalender kan du se när vi har arbete.

Till banavdelningen tillhör även signalavdelningen. Signalavdelningen (sia) bygger, utökar och underhåller signaler, ställverk och vägskyddsanläggningar längs museibanan.

Signalavdelningen sitter ibland i eller vid de gröna skåpen som finns längs banan, titta själva så får ni se. Vi har signaler från olika tidsåldrar, allt från mekaniska vevställverk och semaforer, ex. i Kvarnabo och Gräfsnäs, till elektriskt manövrerade bangårdar som den i Anten.


Fastighetsavdelningen

Kvarnabo station på 1970-talet. Foto: Ur AGJ arkiv
Kvarnabo station på 1970-talet. Foto: Ur AGJ arkiv

Fastighetschefen, CFa, – vakant.

Fastighetsavdelningen ansvarar för underhåll av alla våra fastigheter såsom stationer, hållplatser, godsmagasin mm.

Det låter kanske inte så mycket men det är en del fastigheter som vi har, dessa skall skötas och underhållas.

Förr i tiden var det en heder att ha en välskött trädgård runt stationen, vi försöker upprätthålla den traditionen.


Försäljningsavdelningen

Järnvägscafeét i Anten. Foto: Patrik Engberg
Järnvägscafeét i Anten. Foto: Patrik Engberg

Försäljningsavdelningen, Ylva Bokgren,  (ylva.bokgren@agj.net)

Försäljningsavdelningen ansvarar för all försäljning och framtagande av vykort, tröjor mm och bemannar caféet i Anten under våra trafikdagar.

Trots att allt arbete vid AGJ och järnvägen sker helt ideellt behövs mycket pengar för att underhålla lok, vagnar, bana och fastigheter. I caféet i Anten, kan du finna glass, souvenirer, godis, kaffe och smörgåsar.


Vill du bli fritidsjärnvägare?

Vill Du veta mer eller har frågor?

Du kan kontakta vårt kansli på telefon 0705-61 78 80