Höstmötet 2020

Styrelsen har beslutat att det höstmöte som enligt stadgarna skall hållas under hösten 2020 ställs in i år på grund av den pågående pandemin.

Styrelsen