Styrdokument

Föreningens verksamhet kontrolleras och styrs av bland annat Transportstyrelsens föreskrifter. Vi har också ett antal interna föreskrifter och andra styrande dokument.
Dessa har fastställts av styrelsen och i vissa fall av föreningens ordinarie årsmöten.

Här redovisar vi några av föreningens styrande dokument i form av pdf-filer. Föreskrifter som styr trafiksäkerheten vid järnvägen återfinns på ”Aktivsidorna”. Du måste då vara inloggad.

Styrelsen har tagit fram vissa gemensamma styrdokument som skall styra verksamheten.

Styrdokument
Stadgar 2020
Bevarandeplan 2006
Verksamhetsprofil
Verksamhetsmål 2006 – 2011
Verksamhetsmål 2009 – 2014
Verksamhetsmål 2014 – 2018
Verksamhetsmål 2019 – 2024
Miljöpolicy 2014 – 2018
Miljöpolicy 2019 – 2024
Medlemsöverliggning