Styrdokument

Föreningens verksamhet kontrolleras och styrs av bland annat Transportstyrelsens föreskrifter.
Vi har också ett antal interna föreskrifter och andra styrande dokument.
Dessa har fastställts av styrelsen och i vissa fall av föreningens ordinarie årsmöten.

Här redovisar vi några av föreningens styrande dokument i form av pdf-filer. Föreskrifter som styr trafiksäkerheten vid järnvägen återfinns på ”Aktivsidorna”.