Styrdokument

Styrdokument

Föreningens verksamhet kontrolleras och styrs av bland annat Transportstyrelsens föreskrifter. Vi har också ett antal interna föreskrifter och andra styrande dokument.
Dessa har fastställts av styrelsen och i vissa fall av föreningens ordinarie årsmöten.

Här redovisar vi några av föreningens styrande dokument i form av pdf-filer. Föreskrifter som styr trafiksäkerheten vid järnvägen återfinns på ”Aktivsidorna”. Du måste då vara inloggad.

Styrelsen har tagit fram vissa gemensamma styrdokument som skall styra verksamheten.

Styrdokument
Stadgar 2020 – (892 kb)
Bevarandeplan 2006 – (631 kb)
Verksamhetsprofil – (1,7 Mb)
Verksamhetsmål 2006-2011 – (613 kb)
Verksamhetsmål 2009-2014 – (613 kb)
Verksamhetsmål 2014-2018 – (3 Mb)
Verksamhetsmål 2019 -2024 – (760kb)
Miljöpolicy 2014-2018 – (2,1 Mb)
Medlemsöverliggning – (707 kb)