Verksamhetsberättelse

Styrelsen för museiföreningen Anten – Gräfsnäs Järnväg har årligen inför årsmötet under mars månad årligen lagt fram en verksamhetsberättelse för det gångna året.
Berättelserna gör inget anspråk på att vara en komplett redovisning över vad som hänt inom föreningen under åren, utan styrelsen och verksamhetsansvariga för järnvägsverksamheten har valt att peka på vissa huvudområden och mer omfattande frågor som hanterats under året.

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse 2023
Verksamhetsberättelse 2022
Verksamhetsberättelse 2021
Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse 2013
Verksamhetsberättelse 2012
Verksamhetsberättelse 2011
Verksamhetsberättelse 2010
Verksamhetsberättelse 2009
Verksamhetsberättelse 2008
Verksamhetsberättelse 2007
Verksamhetsberättelse 2006
Verksamhetsberättelse 2005
Verksamhetsberättelse 2004
Verksamhetsberättelse 2003
Verksamhetsberättelse 2002
Verksamhetsberättelse 2001