Verksamhetsberättelser

nov 2021

lör 13nov2021

AGJ höstmöte 2021

Föreningsstämma för medlemmar i Museiföreningen Anten - Gräfsnäs Järnväg

Från kl. 14.00 till kl. 17.00

Antens stationsväg 3

Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst
Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst

Höstmöte för medlemmar i Museiföreningen
Anten - Gräfsnäs Järnväg

Lördagen den 13 november klockan 14.00 
i föreningslokalen "Paradiset".

Medlemmarna i Museiföreningen Anten - Gräfsnäs
Järnväg kallas till höstmöte lördagen den 13 november
2021 klockan 14.00 i föreningslokalen ”Paradiset”
(Antens stationsväg 3, Anten).
Under mötet kommer styrelsen informera om vad
som händer i föreningen. Det finns tillfällen att ställa
frågor till ansvariga.

Dela på Facebook

Ladda ner till Outlook...

Läs mer....

Verksamhetsberättelser

Styrelsen för museiföreningen Anten – Gräfsnäs Järnväg vill på detta
sätt framlägga en verksamhetsberättelse för det gångna året.
Berättelsen gör inget anspråk på att vara en komplett redovisning över vad som hänt inom föreningen under åren, utan styrelsen och verksamhetsansvariga för järnvägsverksamheten har valt att peka på vissa huvudområden och mer omfattande frågor som hanterats under året.

Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse 2013
Verksamhetsberättelse 2012
Verksamhetsberättelse 2011
Verksamhetsberättelse 2010
Verksamhetsberättelse 2009
Verksamhetsberättelse 2008
Verksamhetsberättelse 2007
Verksamhetsberättelse 2006
Verksamhetsberättelse 2005
Verksamhetsberättelse 2004
Verksamhetsberättelse 2003
Verksamhetsberättelse 2002
Verksamhetsberättelse 2001