Riddardagar 30/6 & 1/7

Riddarspelen vid Gräfsnäs Slottspark. Foto: Patrik Engberg

Riddarspelen vid Gräfsnäs Slottspark. Foto: Patrik Engberg

Riddarhelgen, lördag 30 juni & söndag 1 juli

Under Riddarhelgen genomförs traditionsenligt tornerspel i slottsparken och lika traditionsenligt kör vi ångtåg mellan Anten – Gräfsnäs i anslutning till spelen.

Kom och åk, parkera bilen i Anten och ta tågen till riddarspelen i Gräfsnäs. Riddarspelen börjar klockan 14.30 vilket innebär att Du hinner åka från Anten med tåget klockan 13.00. Efter riddarspelen hinner Du åka tillbaka med tåget som går klockan 16.05 från Gräfsnäs.

Riddarspelen genomförs av ”Riddarna af Dalaborg”. Biljetter till spelen köper Du på plats i Gräfsnäs slottspark.

Normalt kör vi ånglok i de markerade tågen men förändringar kan ske beroende på brandfara, maskinfel eller liknande. Våra lok är nästan 100 år gamla.

I vissa tåg medföljer inte vagnen med rullstolshiss. Utöver ångtågen kör vi med en dieselrälsbuss från 1950-talet. Det är begränsat antal sittplatser på den. Dessa tåg är markerade med ett Y. Rälsbussen kan inte ta rullstolar.
Tåget körs med ånglok
I de markerade tågen går vagnen med rullstolshiss som är lämpad för Dig som är rullstolsburen.
Tåget körs med ånglok
I de markerade tågen går vagnen med rullstolshiss som är lämpad för Dig som är rullstolsburen.
Diesellok
I de markerade tågen går vagnen med rullstolshiss som är lämpad för Dig som är rullstolsburen.
Gullhönan
Tåget körs med rälsbuss
fr  Anten 11.00 13.00 15.00 16.40Y
fr  Arelid x x x x
t  Kvarnabo 11.24 13.24 15.24 x
fr  Kvarnabo 11.35 13.35 15.25 x
t   Gräfsnäs 11.42 13.42 15.32 17.05Y
Tåget körs med ånglok
I de markerade tågen går vagnen med rullstolshiss som är lämpad för Dig som är rullstolsburen.
Tåget körs med ånglok
I de markerade tågen går vagnen med rullstolshiss som är lämpad för Dig som är rullstolsburen.
Diesellok
I de markerade tågen går vagnen med rullstolshiss som är lämpad för Dig som är rullstolsburen.
Gullhönan
Tåget körs med rälsbuss
fr  Gräfsnäs 12.05 14.05 16.05 17.25Y
t  Kvarnabo 12.12 14.12 16.12 x
fr  Kvarnabo 12.12 14.12 16.12 x
fr  Arelid x x x x
t   Anten 12.29 14.29 16.29 17.50Y

”x”=Tåget stannar om behov finns.

Du behöver inte åka fram- och tillbaka med samma tåg.
Här kan Du få förslag till olika reseförslag


Riddare vid ångloket VGJ 24. Foto: Patrik Engberg

Riddare vid ångloket VGJ 24. Foto: Patrik Engberg

 

Riddarna af Dalaborg framför stationen i Anten. Foto: Patrik Engberg

Riddarna af Dalaborg framför stationen i Anten. Foto: Patrik Engberg

Posted in Trafikavdelningen.