Signalarbeten på Brobackaspåret

Vägkorsningssignal ("V-signal") har kommit upp. Foto: Yngve CG

Vägkorsningssignal (”V-signal”) har kommit upp.

Vägskyddet har kommit upp. Foto: Yngve CG

Vägskyddet har kommit upp.

Signalarbeten på Brobackaspåret

Lite i det fördolda så fortsätter signalarbetet på Brobackaspåret. Nyligen har det blivande vägskyddet i vägkorsningen söder om Antens station kompletterats med vägskyddssignaler och vägkorsningssignal (”V-signal”). Dock är dessa inte igångsatta än men allt mer och mer av signalskyddet håller på att färdigställas.

Posted in Banavdelningen and tagged , .