Skarvrevision på banan

Skarvrevision på banan. Foto: Niklas Jörby

Skarvrevision på banan.

Skarvrevision på banan

Under en hektisk vecka utförde vi skarvrevision på banan. En hel 20-meters räl byttes vid norra infarten till Anten.

Sönderrostade rälsändar byttes på åtta ställen. Här svetsade vi in tre stycken meterlånga nya bitar. I fem skarvar påläggsvetsades rälsändarna för att förhindra slag. Sedan monterades reviderade skarvjärn och det hela skruvades ihop igen samt spikades.

Slutligen fick Signalsektionen återställa alla rälsförbindningar och koppla in spårledningarna igen.

Niklas Jörby

CBa

Posted in Allmänt, Banavdelningen and tagged .