Skogsavverkning längs banan

Skogsavverkning. Foto: Lars Johansson

Skogsavverkning. Foto: Lars Johansson

Skogsavverkning längs banan

En större avverkning har skett i närheten av vår förrådsbangård som numera inte ligger ute i skogen utan mer i öppet landskap.

Man kan numera t.o. m. skymta lite berg i bakgrunden.

 

Posted in Banavdelningen.