Kvarnabo station

Kvarnabo station. Foto: Lars Johansson

Kvarnabo station. Foto: Lars Johansson

Kvarnabo station

Arbetet med taket och skorstenen på stationshuset är nu klart då skorstensbeslaget nu är på plats. Tack för det Erik S!

Det finns dock en del kvarstående arbeten både utomhus (målning), samt inomhus där golven i två rum skall lackas.

Posted in Fastighetsavdelningen and tagged .