Slipning av tuber till VGJ 24

Slipning av tuber. Foto: Yngve Emanuelsson

Slipning av tuber. Foto: Yngve Emanuelsson

Slipning av tuber till VGJ 24

Det blev gjort en hel del i verkstaden under lördagen den 4 mars. Magnus,Sophia,Kent och Henrik slipade ändarna på tuberna till VGJ 24 och dessa är nu färdiga. Alexander slutförde slipningen inne i fyrboxen på VGJ 24, vi är nu nära tubmontering på VGJ 24.

Foton: Yngve Emanuelsson

Posted in Maskinavdelningen and tagged , .