Slutspurt i helgen – 26-27 maj

Montering av bänkar på vagn 24. Foto: Bernt Lindsjö

Montering av bänkar på vagn 24. Foto: Bernt Lindsjö

NU SLUTSPURTAR VI INFÖR SKOLRESETRAFIKEN!

Vi behöver din hjälp med slutspurten inför nästa vecka då skolresetrafiken startar och helgen efter startar vår ordinarie trafik!
Vi har några trafikvagnar kvar att besiktiga och iordningställa, trafiktåget skall växlas ihop och pumpen i Kvarnabo skall läggas på plats i djupet! Även vissa kompletteringar på banan kan finnas att åtgärda.

Vi kör lördag och söndag! Din hjälp behövs!
PS! Glöm ej anmäla dig till trafiken! DS!

———————

PUMPEN I KVARNABO

Skall läggas på plats i sjön. Två villiga att dra på sig sjöstövlarna eftersöks!

/ Bengt Holmqvist, CMa

———————

IORDNINGSSTÄLLANDE AV VÄNTSALAR, STÄDNING AV TRAFIKTÅG M.M.

Väntsalen och andra offentliga utrymmen bl.a. toaletterna i Anten  skall städas. Bernt och Örjan gör en del men fler bör hjälpa till. Har Du möjlighet att planera in några timmar vid AGJ för att hjälpa till med iordningsställande av det sista inför trafikstarten på stationsområden m.m. så är vi tacksamma.

/ Olof Brandelid, CFa
——————-

VAGN 24

I nuläget återstår interiört enbart uppsättande av gardiner samt komplettering med en mindre list i en av hatthyllorna. De gamla gasljuslamporna skall även renoveras. Ansvarig för dessas iordningsställande av dessa är Mats Andersson, men under sommaren får vagnen klara sig utan dessa.
Bromscylinder m.m. återstår att montera efter översyn. Niklas har problem med att få tag i en packning så vi får se vad vi kan göra på bromsen. Ansvarig för arbetena med bromsen är Niklas Jörby och och Rune Bergstedt.

Annars är vagnen klar att växlas ut ur verkstaden!

/ Lars Johansson
——————

GULA SLANGAR PÅ BANGÅRDEN I ANTEN

De gula slangar, avsedda för signalkabel, som sticker upp här och där på bangården kan grävas ned i backen. Innan dess skall de dock förses med ett rött täcklock (ligger i låda på arbetsbänken i verkstaden och locken skall låsas med isoleringsband). För mer info kontakta Andreas.

Vore bra om detta blev gjort så vi slipper se detta moderna påfund???

/ Lars Johansson

Posted in Banavdelningen, Fastighetsavdelningen, Maskinavdelningen.