Spårarbete i museihallen

Spårarbete i museihallen

I slutet av banarbetsveckan byggde vi även spår i museihallen. Spåren byggdes i den förlängda delen, söderut, som vi byggde klart förra året. På detta sätt kommer vi att kunna ställa fler trafikfordon under tak under kommande vinter.
Vi kommer även kunna utöka vårt utställningsområde under sommarhalvåret.

Posted in Banavdelningen and tagged , .