Ställverksarbeten i Anten

In- och utfartstågvägar i norra delen av Antens bangård. De kryptiska formuleringarna anger vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att grön körsignal skall kunna visas till det spår som önskas av tågklareraren. Foto: Marcus Jacobson

Ställverket i Anten

Ställverksarbeten i Anten

Vid AGJ har vi en signalavdelning som oftast verkar lite i det tysta. För lite drygt tjugo år sedan påbörjades ett arbete med att installera ett gammaldags elektromekaniskt ställverk för styrning och kontroll av växlar och signaler i Anten. Hösten 2004 hade projektet kommit så långt att en första etapp av ställverket kunde kopplas in, och därefter har ytterligare funktioner kopplats in allteftersom. För en tid sedan uppnåddes ytterligare ett delmål, då spår 3 kunde tas i bruk som tågspår. Det är nu möjligt att ställa in- och utfartstågväg till och från spår 3 norrifrån, samtidigt som de sista spårledningarna inne på Antens station har kopplats in (i södra änden av bangården).

Övre bilden: In- och utfartstågvägar i norra delen av Antens bangård. De kryptiska formuleringarna anger vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att grön körsignal skall kunna visas till det spår som önskas av tågklareraren.

Undre bilden till vänster: Antens ställverk, av typen elektrisk förregling med mekaniskt register, eller el-med-mek i dagligt tal. Ställverksapparaten kommer ursprungligen från Teckomatorp i Skåne, där den togs ur bruk 1993. I Anten har den byggts om och anpassats efter våra behov. Spårplanen är byggd av föreningsmedlemmar efter gammal förebild.

Undre, mellersta bilden: Det välmatade reläskåpet. Endast en liten del av alla komponenter ryms här; mycket annat ryms i gröna träskåp placerade här och där ute på bangården.

Undre bilden till höger: Signalrelä av 1920-talsmodell, tillverkat av LM Ericsson/Signalbolaget. I stort sett hela ställverket är byggt av begagnad och sedan länge utrangerad utrustning.

Samtliga foton: Marcus Jacobson

Posted in Banavdelningen and tagged , .

One Comment

  1. Hej!

    I lördags startade jag en FB-grupp ”Signalavdelningen – nu och förr” för att vi som är intresserade av Järnvägssignaler och Signalarbete ska kunna dela med oss av våra erfarenheter, kunskaper, tips och frågor. Ingen ska känna att hen inte har tillräckliga kunskaper – med intresse och goda avsikter kommer man långt. Alla gillar vi ju järnvägsbilder, i den här gruppen gillar vi signalrelaterade bilder extra mycket. Så om du har en intressant bild, en fråga, en spännande berättelse eller ett värdefullt tips: Dela med dig! Jag tror det finns ett intresse bland museijärnvägarnas signalavdelningar att få reda på hur andra gjort. Alltid kan man lära sig något och om inte annat får man ju åtminstone berätta hur duktig man själv varit. Välkommen!
    https://www.facebook.com/groups/1655542661384983/

Comments are closed.