Stort arbete med lokveden

Arbetet med att hugga upp lokveden pågår. Foto: Lars Johansson

Arbetet med att hugga upp lokveden pågår. Foto: Lars Johansson

Lokveden

Niklas med söner gjorde för någon vecka sedan en heroisk insats i vedgården då man lyckades få isär stammarna från de två lindar som legat där i över ett år. En del av dessa återstår att klyva men det mesta är nu hanterbart.

Grenar från de hamlade träden

De grenar som sågats ned efter hamlingen har nu samlats i högar för att transporteras till vedgården. Detta får den som känner för det gärna göra….
Därefter skall vi även ta hand om det ris som även det ligger ihopsamlat i högar.

Syrenhäcken vid ”Paradiset”

Häcken håller på att klippas för att denna skall kunna skjuta nya skott och bli en häck igen. Ta inga genvägar och trampa inte på de nya skott som växer upp.
Vi kommer även att se över och rensa och klippa ned den häck en bit som är utefter spår 0.

Posted in Fastighetsavdelningen, Maskinavdelningen and tagged .

One Comment

  1. Hur långe ska det vara vedgård där? Var det inte redan för flera år sedan meningen att vedgården skulle flyttas?
    Bra gjort av Niklas med söner!

Comments are closed.